27. Mai 2024

Akadeemiline Ühistegevuse Selts on nüüd EKSÜ liige

Eesti Kultuuriseltside Ühendus kinnitas 29.novembril EKSÜ uueks liikmesseltsiks Eesti Akadeemilise Ühistegevuse Seltsi.

Tere tulemas meie liikmeskonda ja anname uuele liikmele võimaluse ennast tutvustada.

Eesti rahvusliku ärkamise kandja ajaloos on olnud eelkõige eestlaste ühistegevus. Just ühistegevus lõi aluse rahvusriigi tekkele ja edasisele arengule. Laulupidude organiseerimisel kasutati ühistegevuspõhimõtteid. Laulupeod ja teised ühisüritused näitasid selgesti, et eestlaste tugevus ja põhijõud ei seisne mitte individualismis ja eraklikus tegevuses (konkurentsis) vaid ühises partnerluses. Tänaseks on meie esivanemate ajalooline kogemus ühistegevuse valdkonnas paljuski unustatud, väga vähe tuntakse ühistegevuse erinevaid vorme ja võimalusi. Eesti ühistud on nõrgad ja palju potentsiaali on kasutamata.

Akadeemiline Ühistegevuse Selts on 1922. aastal loodud samanimelise seltsi õigusjärglane. Selts peab enda ülesandeks just nimelt ühistegelike ideede selgitamist ja propageerimist, ühistegelike ettevõtete ja organisatsioonide loomist ja nende tegevusele kaasaaitamist.

Selle eesmärgi saavutamiseks korraldab AÜS harivaid koolitusi, seminare ning annab välja trükiseid.

Selts annab välja Ühistulehte, mille tiraaz on ca 150 000. Leht ilmub nii eesti kui ka vene keeles igal aastal kord kvartalis. Ühistulehe numbreid on võimalik lugeda ka elektrooniliselt siin: https://www.tartuhly.ee/47/yhistuleht

Akadeemilise Ühistegevuse Seltsi kõige tähtsamaks ürituseks on kord aastas korraldatav Ühistukonverents. Korraldatud on juba kaheksa Ühistukonverentsi, viimane neist toimus 3. novembril 2018 ja leidis kajastamist ka EKSÜ lehel.

Huvi konverentside vastu on aasta-aastalt suurenenud. Konverentsi materjalidega tasub kindlasti tutvuda ja seda saab teha  AÜSi Facebooki lehel ja siin: https://www.youtube.com/channel/UChdF9CmNo6FQ10je70_ef2A

Ühistegevuse Selts kutsub enda tegemistest osa võtma, eestlaste ühist tegutsemist taastama ja selle kasutamata võimalusi avastama. Huvi korral kirjutage riiner@lkm.ee

 

Triin Pisuke-Roos,

Akadeemiline Ühistegevuse Selts

Samal teemal: 3. novembril korraldas AÜS VIII Ühistegevuse konverentsi “Et elaks Eesti”

1 thought on “Akadeemiline Ühistegevuse Selts on nüüd EKSÜ liige

Comments are closed.