6. dets. 2023

Tervitustega Sügispealinnast!

Oktoobris oli Narva Eesti Seltsil au võõrustada toredaid külalisi. Raplamaalt tõid külakosti Rapla Kultuurikeskuse seeniortantsurühm Kuukiir (juhendaja Sillen Sildonen), naisansambel Põsepuna (juhendaja Viive Raam), Valtu Seltsimaja seeniortantsurühm Koduläte (juhendaja Laine Laurimäe).

Külalised tutvusid Narva linna ja vaatamisväärsustega, paljudel jäi viimane piirilinna külastus kaugele aastate taha. Hea, et seltsil on olemas inimene, kel teadmisi ja huvitavaid lugusid Narva kohta nagu varrukast võtta. Mart Pung reisijuhi ja ajalootutvustajana on ses suhtes asendamatu. Kokkusaamine tipnes kontserdiga, kus külaliskollektiivid ning meie tantsuansambel Värtnad ja meesansambel Juhhaidi said publiku sooja vastuvõtu osaliseks. Ei puudunud kavas ühislaulud ja -tantsudki. Mis nüüd muud kui kevade poole Raplasse vastukülaskäigule!

Ühel vihmasel kolmapäeval tuli meile külla omakandi inimene Eevi Paasmäe, kes praegu küll pealinnas ja suisa Riigikogus tähtsat asja ajab. Üheskoos tuletati vanu häid aegu meelde, räägiti tehtust ja eesootavast. Arutatud sai seda, kuidas meie kandi kuvandit ajakirjanduses parendada, mida teha, et elu Eestis veel paremaks läheks ja sedagi, kuidas küll eestikeelne teater rohkem Ida-Virumaale jõuaks. Oli ütlemata südamlik kohtumine ning kena, et varsti jälle kokku saame. Plaane ja ettepanekuid, mida arutada, oleks päris mitme vestlusringi jagu.

Äramärkimist vajab siinkohal veel, et tegime uuesti algust tantsutundidega. Korra nädalas saavad kõik soovijad õppida seltskonnatantse kogenud õpetaja käe all. Varsti on peod ja aastalõpuballid tulekul – tantsuoskus kulub kõigile marjaks ära.

Kairi Johannes,
Narva Eesti Selts

1 thought on “Tervitustega Sügispealinnast!

Comments are closed.