4. märts 2024

Abhaasia eestlase Alli Rutto avalik vastus politsei- ja piirivalveametnikule

Minu vanaisa täitis kõik Tartu rahulepingus ette nähtud tingimused, sai koos teiste sulevlastega Gruusia territooriumil Eesti kodanikuks ja jäi selleks surmani. Tema poeg Ronald (minu isa) ja mina oleme sünnijärgsed Eesti kodanikud – mitte „ekslikult”, vaid kõikide Eesti seaduste järgi. Sünnijärgset Eesti kodakondsust ei saa kelleltki võtta ja seda minult võttes eksite Te põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse vastu.

Alli Rutto vastab avalikult kirjale 12. septembrist, sest soovib jagada oma seisukohta rahvaga, kelle hulka kuulub. Küsimus on oluline: peale tema puudutab see ka teisi Abhaasiast pärit eestlasi.

Artikli autori palvel avaldab Eesti Kultuuriseltside Ühendus kirja tervikteksti, et teadlikkus probleemist jõuaks laiemalt Eesti avalikkuse ette.

Pikemalt siit: