22. Jul 2024

Eesti Saarte Kogu ja Eesti Kultuuriseltside Ühendus sõlmisid koostöölepingu

17. juulil 2018 sõlmisid Eesti Kultuuriseltside Ühendus  ja Eesti Saarte Kogu omavahelise koostöökokkuleppe. Koostöö kaudu toetatakse, tuuakse esile ja väärtustatakse kultuurivaldkonnas tegutsejaid ja kavandatakse ühisprojekte.

Lepingu sõlmimise  järel on mõlemal osapoolel  senisest enam võimalusi vahendada teavet Eesti saarte ja laidude rikkaliku pärandkultuuri ja kultuurisündmuste kohta.

Koostööleppe võimaldab tutvustada laiemale avalikkusele positiivseid arenguid saartel, aga ka probleeme, millega tuleb tegelda pärimuse ja elulaadi säilimise nimel.

Koostööleppe kaudu avanevad Eesti saarte kogukondadel senisest laiemad võimalused koostööks Mandri-Eesti ja  Välis-Eesti kogukondadega.

 

Eesti Saarte Kogu liikmeteks on Eesti saartel ja laidudel elavad ning  tegutsevad füüsilised ja juriidilised isikud. 2018. aasta alguse seisuga on Eesti Saarte Kogul  55 liiget, kes elavad 17 Eesti saarel  ja kahel laiul.

Eesti Kultuuriseltside  Ühendus  koondab 43 seltsi üle maailma.

Eesti Saarte Kogu kohta on võimalik pikemalt lugeda siit:  ESK – Olemus ja tegevussiht

Koostöölepingu tekstiga on võimalik tutvuda siin: Koostööleping EKSÜ-ESK_17.07