4. märts 2024

Haida küla selle suve kõige tähtsam sündmus

30.juunil toimub Siberi Partisani rajooni Haidaku eesti külas selle suve kõige tähtsam sündmus.

SIBERI SETO FESTIVAL ja KUNINGRIIGIPÄEV.

Setod rändasid Siberisse 20. sajandi alguses. Nad rajasid Siberisse oma külad ja harisid üles põllud. Sealsed  setod peavad uhkusega seda piirkonda oma teiseks kodumaaks, mille keskuseks on Haidaku küla Partisani rajoonis.

Kuigi setod on oma päris kodumaast eemal juba rohkem kui 100 aastat, on nad siiani säilitanud oma traditsioonid sarnaselt Eestimaa setodega. Ka Eestis peetakse Seto kuningriigipäevi. Sellel tähtsal päeval riietavad kõik setod end rahvariietesse, osa kostüüme on väga vanad. Lauldakse traditsioonilisi seto laule.

Aastal 2009 kanti seto leelo UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja.
2010. aastal kanti setod Venemaa Föderatsiooni rahvusvähemuste nimistusse.

Vera Oinets,

Krasnojarsk