22. Jun 2024

Emakeelepäev Rakveres

Miks on vaja eesti keeles laulda, luuletada, mängida ja mõelda?

Kas Eesti riigis peaksime võtma eesti keele erilise kaitse alla?

Kas on vaja ühiskonnas hoida emakeelt?

Mis juhtub, kui kaotame oma emakeele-eesti keele?

Nendele ja paljudele teistele eesti keelega seotud probleemidele tahamegi ühiselt vastuseid otsida. Ettekande teeb Ph.D Maarja Lõhmus.

Valime seltsisõbralikuma sulesepa!

30 aastat tagasi 1988 Loomeliitude pleenumil sõnastati avalikult mõte taastada iseseisev Eesti (riik).

1988 a kõnede ja otsuste kaks suurt saavutust oli kultuurisfääri valmisolek võtta poliitiline vastutus ja saavutada poliitiline eesmärk – taastada Eesti iseseisevus.

Ent senini pole olnud tõsise arutuse all, mis tähendab riik. Mis tähendab vabariik, suveräänsus, sõltumatus, autonoomsus ja iseseisvus ning mis on nende erinevused.

Lugedes noid, 30ne aastataguseid loovintelligentsi ettepanekuid toonasele Moskva ja Eesti keskvõimudele, peaksime iseendalt küsima, et ka täna on need 19 toona esitatud ettepanekut aktuaalsed?

Loomeliitude k6ned 1988_kogumik lk221-232