20. juuni 2024

Krimmi eesti asunduste saatus bolshevike all

Kuni kolhoseerimiseni olid Krimmi eesti asundused siiski säilitanud oma rahvusliku ühtsuse — teotsesid eestikeelsed koolid, laulukoorid, näitetrupid enamasti kooliõpetajate juhtimisel, koolimaju ja kirikuid kasutati endiselt pühapäeviti jumalateenistusiks.
Nüüd tehti sellele järsk lõpp.

Pikemalt siit: 

Originaalviide: http://ida.aule.ee/