30. Mai 2023

Eesti tantsupidude näitus Tšehhis

Näituse avamisel kõneleb Iivi Zajedova, vasakul EV Suursaadik Sten Shcwede

Foto: Näituse avamisel kõneleb Iivi Zajedova, vasakul EV Suursaadik Sten Shcwede

Eesti suursaadik Sten Schwede avas 1. juunil 2017 Prahas Rahvusmuuseumi ruumides (Kinského tänav 98, Praha 5) Eesti tantsupidude näituse.

Avamisel esinesid Praha Muusiakadeemia tantsuosakonna üliõpilased ning lühikese huumorika ettekande tegi Eesti päritolu näitleja Lilian Malkina.

Näituse koostas Angela Arraste Eesti Tantsumuuseumist ja kujundaja oli Peeter Paasmäe. Näituse kuraatoriks on Tšehhi Eesti Klubi välisesindaja ja EKSÜ juhatuse liige Iivi Zajedova, kes ühtlasi pidas 29. juunil muuseumis ettekande «Väliseestlaste kultuurifestivalide roll eksiilis». Näitus jäi avatuks 30. juunini.

Lühike selgitus näituse kohta.

Nagu teada, on omakultuuri suurpeod Eestis sajanditepikkune traditsioon, mis nüüd on muutunud nii kultuurisündmuseks kui vaba aja veetmise viisiks.

Kõige tähtsamaks ürituseks esimeste üldtantsupidude seas võib pidada I Eesti mänge 1934. aastal ning II Eesti mänge 1939. aastal. Need peod andsid tugeva tõuke rahvatantsu kui kultuuri- ning vabaaja tegevuse arengule nii Eesti esimese iseseisvusperioodi kui ka hiljem nõukogude okupatsiooni ajal.

Eesti suurte üldtantsupidude sündi võib vaadelda kahel viisil. Ühelt poolt võiks seda kirjeldada kui eestlastele igiomast nähtust, teisalt on see suhteliselt uus nähtus, mis tekkis alles 20. sajandi esimestel kümnenditel.

Siiski on selle traditsiooni tähtsus, väärtus ja tähendus nii tugev, et see on kantud UNESCO inimkonna suulise ja vaimse kultuuripärandi nimekirja.

Rohkem teavet näituse kohta kohalikus meedias võib leida siit.

Iivi Zajedova
Tšehhi-Eesti Klubi välisesindaja
EKSÜ juhatuse liige, välisesindaja