24. juuni 2024

Rahvuskultuuri Selts “Kajakas ” – 25

Kajakas

Rahvuskultuuri Selts “Kajakas” loodi 19.  veebruaril 1992. a. Idee autoriks oli Naima Ebrok, tunnustatud rahvatantsujuht ja seltsi tantsijate juhendaja.

Asutajaliikmeid oli 21, neist 9 tantsib praegugi.

Seltsi eesmärgiks on tegelda rahvuskultuuri säilitamise ja propageerimisega. Meie repertuaaris on nii eesti folkloori kui ka autoritantse. Saateansamblina oleme kasutanud muusikuid Tiit Ermi, Õnnela Teearu ja Evi Vaheri juhendamisel.

Oleme osa võtnud kõigist rahvatantsupidudest Tallinnas ja esinenud nii Pärnumaal kui ka mujal Eestis. Oleme osalenud kõikidel Eesti Kultuuriseltside Ühenduse kevadpidudel.

Seltsi üheks eesmärgiks on veel eesti rahvuskultuuri tutvustamine välismaal. Meil on kauased suhted Rootsi rahvatantsijatega Uppsalas ja Örebros1992-2017).

Samuti oleme tantsinud festivalidel Itaalias, Türgis, Belgias, Ungaris, Kreekas, Inglismaal (kaks korda aastatel 2000 ja 2013). Portugalis, USA-s ja Kanadas käisime väliseestlaste kutsel. 2016. aastal lõime sõprussuhted Riias tegutseva tantsugrupiga “Ziemelplazma”(Virmalised).

15. aprillil 2017 pidasime seltsi 25. aastapäeva Pärnus Nooruse Majas. Kontserdil esinesid peale meie veel ka sõpruskollektiivid: “Valla-alused ” Viimsist, kultisgängert “Örebro” Rootsist ja segarühm “Ziemelplazma” Riiast.

Kajakas oma kõige suuremas koosseisus 2002. a tähistamas 10. tegevusaastat.

25 aasta jooksul on meie tantsujuhtideks olnud Naima Ebrok, Alli Põrk, Raivo Erm(16 a), Helmi Kõrnas, Helje Peet. Praegu juhendab seltsi tantsijaid Evi Vaher.

Meie kauaaegne seltsi esimees on Maie Kangur – tegutsenud juhina juba 18 aastat. Seltsi pikaajalise tegevuse on talletanud kroonikasse Malle Porgand.

Malle Porgand