27. Mai 2024

Uudiseid Karjala Eesti Sõprusseltsilt Kolle

Seltsi esinaine, Jelena Rjabikova õpilaste ees

Foto: Seltsi esinaine, Jelena Rjabikova õpilaste ees

Aprillikuu oli Karjala seltsil täis mitmeid tegevusi – külastati kooliõpilasi ja osaleti raadiosaates, alguse sai projekt “Sulatada usaldamatuse jää”. 

6. aprillil toimusid avaliku sektori algatusel Petrozavodski 33. Keskkoolis tunnid “Rahvusvaheline Karjala.” Lastega kohtus palju vabariigi kultuuri- ja kunstitegelasi.

Karjala Eesti Sõprusseltsi Kolle liikmed Ljudmilla Bulesta ja Jelena Rjabikova tutvustasid lastele “muuseumit kohvris” ehk Narva raekojaplatsi maketti. Tunni külaliseks oli ka eesti lastele tuntud kirjandustegelane kaltsunukk Sipsik.

Päeva eesmärgiks oli kasvatada austavat suhtumist teiste rahvuste ja uskude esindajatesse, säilitada harmooniat ühiskonnas, ennetada etnilisi ja religioosseid konflikte.

7. aprillil tutvustas seltsi esinaine Jelena Rjabikova seltsi tegemisi raadiossaates “Meie kodu Karjala”.

Aprillis sai alguse seltsi projekt “Sulatada usaldamatuse jää,” mille eesmärk on sõbralike ja usalduslike suhete loomine Eestis ja Karjalas elavate inimeste vahel. Projekti toetab Karjala Rahvuspoliitika Ministeerium.

Projekti käigus viiakse läbi mitmesuguseid tegevusi:

  • tutvustatakse kaasmaalastele Eestit siinsetelt inimestelt kogutud lugude kaudu;
  • koostöös Petrozavodski Tehnoloogia- ja Ettevõtluskolledžiga viiakse läbi konkurss “Eesti–Karjala100 aastat,” mis hõlmab nii stiliseeritud eesti rahvariiete visandite valmistamist kui ka ajalooliste linnakeskuste makettide ehitamist (Narva näitel). Projekti raames on Petrozavodski Ehitustehnikumi õpilastel ja õpetajatel võimalik luua Petrozavodski makett.
  • otsitakse partnerit esitluse “Muusikaline Eesti” loomiseks;
  • pannakse välja eesti autorite raamatunäitus ja tutvustatakse Eesti matkaradasid;
  • korraldatakse projekti lõpuüritus, kus kohtutakse legendaarse Eesti matkaja Arno Paveliga, loodava Karjala seltsi liikmetega Sõktõvkarist ja Eestist.

Karjala uudiseid vahendas Jelena Rjabikova, seltsi esinaine