12. juuni 2021

Kohtumispaik – Euroopa Eestlaste Koor

Koorilaager - mai 2015, Amsterdam, Holland

Foto: Koorilaager – mai 2015,  Amsterdam, Holland

2003. aastal asutatud Saksamaa eestlaste segakooriga (mis osales ka edukalt 2004. a. üldlaulupeol) liitusid esmalt Belgia, Inglismaa, Hollandi lauljad. Nii sai 2007. aasta suvel Sangaste lossis alguse Euroopa Eestlaste Koor.

Koori koosseis on pidevalt kasvanud – siiani on kooris laulnud üle 200 laulja 15-st Euroopa riigist. Lauljate seas on mitme põlve väliseestlasi, hiljuti erinevatesse Euroopa riikidesse tööle, õppima või elama siirdunud eestlasi ning teistest rahvustest lauljaid, kes eestlastega pere loonud või lihtsalt armastavad südamest eesti keelt ja kultuuri. Noorim laulja on alla 20, vanim üle 70.

Keskel koori asutajaliige ja peadirigent Kalev Lindal

XXV üldlaulupeol 2009. aastal Tallinnas osales 100 lauljat ning XXVI üldlaulupeol 127 lauljat ja 3 dirigenti.

Erinevates maades elavad lauljad ei saa mõistagi lubada endale iganädalasi, isegi mitte igakuiseid kokkusaamisi. Harjutatakse laululaagrites, mida on lisaks Saksamaale ja Eestile korraldatud Belgias, Luksemburgis, Inglismaal, Tsehhis, Rootsis, Kanadas ja USA-s.

Laululaagreid on aastas 3-4, lisaks väiksemad kohalikud kooriproovid. Laululaager algab üldjuhul reedel ja kestab kuni pühapäeva pärastlõunani. Suvel on laagrid pikemad. Laululaager tähendab aga pea 24 h laulmist, kus kooriproovid lähevad sujuvalt üle öisteks ühislaulmisteks. Koorilaagrid lõpetame kontserdiga.

Repertuaaris on eesti kooriklassika ja rahvalaulude seaded ning eesti heliloojate originaallooming. Koori eesmärgiks ongi tutvustada lauljate asukohamaades eesti koorimuusikat ja koorimuusika traditsioone, eesti laulupidusid ja eesti kultuuri.

Koori asutajaliige ja peadirigent on Kalev Lindal, kes on Eestis edukalt loonud ja juhatanud kümneid koore. Koori ees seisavad ja on seisnud Elo Tammsalu-Schmitz (Saksamaa), Lauri Breede (Eesti), Silver Lumi (Soome), Kaido Janke (Eesti), Saidi Tammeorg (Eesti) ja Reet Kromel-Williams (Inglismaa).

Euroopa Eestlaste Kooril on aastatepikkused tihedad sidemed erinevate väliseesti kooride ja väliseesti ühingutega, Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi ja teiste rahvuskaaslaste tegevuse koordineerijatega, Eesti meediaga ning paljude teiste eestlaste organisatsioonidega üle maailma. Heaks sõbraks on saanud Haaslave Meeskoori topeltkvartett Väike punt.

Koori tegevust on toetanud Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium, Hasartmängumaksu Nõukogu, Rahvuskaaslaste Programm, Eesti Kultuurkapital, Düsseldorfi ja Langenfeldi linnad, Eesti Ühiskond Saksamaa Liitvabariigis ning IPT Projektijuhtimine.

Mare Rahkema
Euroopa Eestlaste Koori president