Press "Enter" to skip to content

Toimus Eesti-uuringute Tippkeskuse avakonverents “Eesti uuringute interdistsiplinaarsed dialoogid”

28. ja 29. aprillil toimus Jõgevamaal Eesti-uuringute Tippkeskuse avakonverents “Eesti uuringute interdistsiplinaarsed dialoogid”.

Veebruaris 2016 tehti teatavaks üheksa Euroopa Liidu regionaalarengu fondi toetusraha pälvinud tippkeskust, humanitaaria valdkonnas rahastatakse Eesti Kirjandusmuuseumi juhitavat Eesti-uuringute Tippkeskust (Centre of Exellence in Estonian Studies – CEES).

Tippkeskuse moodustavad 15 institutsionaalse ja personaalse uurimisprojekti põhitäitjad, samuti tippkeskuse ülesannetega seotud projektitäitjad, sh doktorandid.

Avakonverentsi „Eesti-uuringute interdistsiplinaarsed dialoogid“ peamised eesmärgid olid konsortsiumiga liitunud uurimisprojektide vastastikune tutvustamine ning taotlusest lähtuvate töörühmade teoreetiliste ja praktiliste lähtekohtade määratlemine ning edasiste koostööplaanide täpsustamine.

Toimunud konverentsi kava on leitav konverentsi kodulehelt.

Teiste esinejate seas tutvustas ajakirja “Mäetagused” 63.-t numbrit selle koostaja, külalistoimetaja Iivi Zajedova.

Veebipõhise ajakirjaga, kus teiste artiklite seas antakse ka ülevaade eesti kultuuri suurpidudest ja nende rollist nii siin kui sealpool piiri, saab tutvuda siin.