22. juuli 2024

Pöördumine

Okupatsioonide muuseumi nime muutmine ähvardab selle ajaloolise sõnumi kadumist.

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu, esindades 12 võõrsil elavate eestlaste asukohamaade keskorganisatsiooni, peab hindamatuks Okupatsioonide muuseumi asutaja Dr. Olga Kistler-Ritso panust okupatsioonikuritegude teadvustamisel.

ÜEKN leiab, et on vajalik senisest põhjalikumalt okupatsioonipärandit tutvustada ning ekspositsiooni laiendada nii eesti nooremale põlvkonnale kui väliskülalistele, nagu on ette nähtud muuseumi tulevikuplaanides.

Arvame, et uuendused ja muuseumi populariseerimine on igati tänuväärt. Näitusepinna suurendamine ja KGB peahoone keldrite kasutuselevõtt aitab muuseumi sõnumi efektiivsemat edastamist. Selliste muudatustega pälvib muuseum igati kõikide kiitust.

ÜEKN kardab aga tõsiselt, et Okupatsioonide muuseumi nimemuutus võib muuseumi eesmärki ähmastada, ta profiili märkimisväärselt muuta ning endaga kaasa tuua selle algsest eesmärgist hälbimise. Arvame, et nimi ‘Vabamu’ trivialiseerib muuseumi aatelisust.

Muuseumi külastatavuse suurendamine on kindlasti vajalik, et õigustada märkimisväärseid kulutusi programmide toimimisel ning nende laiemale publikule pakkumisel.

ÜEKN ei ole aga kaugeltki veendunud, et muuseumi nimemuutus, lähtudes kaasaegse turunduse motiividest, toob tulemusi, mis aitaks võimendada eestlaste olulisemat sõnumit – see oli me traagiline minevik, mida meie ei saa lasta korduda.

Arusaadavalt seob noorem põlvkond ennast emotsionaalselt vabadusega ning taasvabaduse hiilgus on muutunud argipäevaks. Okupatsioon jääb nendele kaugeks.

Seetõttu on kriitiliselt tähtis, et rahvas taipaks, mida Okupatsioonide muuseumi nimi tegelikult esindab – mälestust kõigile okupatsioonides kannatanutele.

Okupatsioonide muuseum on ausammas okupatsioonides kannatanutele ning sõnum nii noorematele eestlastele kui tervele maailmale meie mineviku läbielamistest.

Oleme kindlad, et muuseumi juhtkond ja nõukogu suudavad külastatavust suurendada ka ilma, et muuseumi nimevahetusest tulenev ajalooline sõnum hägustub.

ÜLEMAAILMNE EESTI KESKNÕUKOGU