27. Mai 2024

Õppepäev “Kohalik kultuurilugu ja seltsid” Rakveres

4. veebruaril 2016 toimus Rakveres, Lääne – Viru Maavalitsuse hoones linna ja maakonna seltside esindajatele, kultuuritöötajatele ja kultuuriloo huvilistele õppepäev teemal “Kohalik kultuurilugu ja seltsid”.

Õppepäeva korraldajateks oli Eesti Kultuuriseltside Ühendus koos Eesti Rahva Muuseumi ja Rahvusarhiiviga. Tegemist oli arvult 5. õppepäevaga maakondades.

Koolitusel käsitleti järgmisi teemasid:

  • seltside osa kodukoha kultuuriloo kujundamisel ja säilitamisel (ettekandja Valter Haamer, Eesti Kultuuriseltside Ühendus),
  • kuidas koguda ja jäädvustada infot kodupaiga kultuuriloo uurimisel, seltside materjalide arhiveerimine (ettekandjad Lea Teedema, Eesti Ajalooarhiiv ja Tiina Tael, Eesti Rahva Muuseum).

Õppepäev lõppes ühise aruteluga seltsielu rõõmudest ja muredest.

Koolitusel osales 28 erinevate seltside/organisatsioonide esindajat: Viru Instituut MTÜ, Väike-Maarja Valla raamatukogu, Laekvere Rahva Maja, Vihula Vallavalitus, Juhan Kunderi Selts (4 inimest), Vinni Vallavalitsus, MTÜ Neeruti Selts (4 inimest), Haljala Gümnaasium, MTÜ Seeniortants, Rahvakultuuri Keskus, Rägavere vald, Rakke Valla Hariduse Selts, Muuga MNS EHA, Uhtna Raamatukogu, MTÜ Partnerid, Karepa Selts, SA Lääne- Viru Arenduskeskus, Haljala Kultuuriselts, Eesti Kultuuriseltside Ühendus (2 inimest), Jõgevamaa Metsaselts, Vanemuise Selts.

Ürituse eesmärgiks oli innustada ja õpetada seltside liikmeid uurima oma kodukoha kultuurinähtusi ja kultuuritegelasi, väärtustama kodukoha kultuurielu ja seltside tegevust.

Loodame, et koolituse tulemusena seltsid kasutavad teadlikult olemasolevaid digitaalseid andmebaase nii oma kui ka kodukoha ajaloo uurimiseks ja jäädvustamiseks järeltulevatele põlvedele.

Toimunud õppepäevast ilmus artikkel Virumaa Teatajas – vt. “Rakvere õppepäev”