22. juuni 2024

Seminari „Väliseestlaste seltside rõõmud ja mured” kokkuvõte

EKSÜ väliseestlaste seltside kokkusaamine toimus 16. septembril 2015. a. TÜ Narva Kolledžis. Päevakohasteks teemadeks olid seltside rõõmud ja mured, Eesti Vabariigi 100. aastapäeva ja Vanemuise Seltsi 150. aastapäeva tähistamine.

Seminaril osales 9 välisseltsi esindajat: Soome Eestlaste Liit, Krasnojarski eesti rahvakultuuriautonoomia „Eesti”, S.-Peterburi Eesti Kultuuriselts (2 inimest), Moskva Eesti Selts, Karjala Sõprusselts Eestiga „Otšag”, Gagra raj. Eesti Selts „Kalevipoeg”, Leedu Eesti Selts, Ukraina Eesti Selts, Tšehhi – Eesti Klubi; 3 Eesti seltsi esindajat: Mulkide Selts, Narva Eesti Selts, Vanemuise Selts  ning 4 EKSÜ juhatuse liiget ja töötajat.

EKSÜ juhatuse esimees Valter Haamer tervitas seminaril osalejaid ning seejärel said sõna välisseltside esindajad, et anda informatsiooni seltside tegevusest.

Seltside esindajate sõnavõttudest koorus välja üks ühine suur probleem – seltsiliikmete vananemine, noori on raske seltsi saada. Mureks on ka rahalised probleemid ning mõnel seltsil ruumide puudumine.

Kuid hoolimata kõigest püütakse ikka seltsieluga edasi minna. Tähistatakse rahvakalendri tähtpäevi – jõule, jaanipäeva, emadepäeva, EV aastapäeva, eesti keele päeva. Tegutsevad ringid,  õpitakse eesti keelt, toimuvad näitused, jõudu-mööda jäädvustatakse oma seltsi ajalugu.

Järgnevast Valter Haameri sõnavõtust jäi kõlama mõte, et eestlasi välismaal on alati olnud ja jääb ka tulevikus. Seltside peamine mõte nii kodu- kui välismaal on tunda end üheskoos tugevana.

EV sünnis on olnud seltsidel väga oluline koht. 2018 a peab Eesti Vabariik oma 100. aastapäeva – see on meie jaoks eriline tähtpäev ja väärib väärikat tähistamist seltside poolt.

Valter Haamer andis ka lühikese ülevaate sellel aastal Eesti esimese pidevalt ja tulemuslikult tegutsenud seltsi– Vanemuise Selts 150 aastapäeva tähistamisest ja seltsi ajaloost. Seltsi asutamine sai teoks 1865.a.

Sellega oli loodud alus seltskondlike kooskäimiste ja hariva meelelahutuse jaoks. Vanemuise Seltsil on olnud rikas ajalugu, pakkudes teadmisi eesti teatri ja kogu eesti kultuuriloo tundmaõppimiseks. Valter Haamer rõhutas, et iga selts peab oma ajaloo jäädvustama tulevastele põlvedele.

Kõigi kohalolijate ühine otsus oli, et seminar läks igati korda.

Edasi järgnesid Rahvuskaaslaste programmi raames toimuvad üritused.

Järgmine sellelaadne seminar toimub Tartus 5. augustil 2016. a.