Press "Enter" to skip to content

Kohtumispaik – Londoni Eesti Selts

Kohtumispaik on EKSÜ uus rubriik, kus tutvustame eesti kultuuriseltside tegevust üle maailma.

Londoni Eesti Seltsil täitub suvel 95. tegevusaasta!

Londoni Eesti Seltsi rahvatantsijad

Londoni Eesti Selts (LES) asutati 7. juulil 1921. aastal ja on üks vanim siiani tegutsevatest eestlaste organisatsioonidest Inglismaal, selts on ka maailmas üks vanimatest jätkuvalt tegutsevatest välis-eesti organisatsioonidest.

LES’i eesmärkideks võeti juba algusest eestlaste kokkuhoidmine ja omavahelise läbikäimise organiseerimine rahvuslikus ja sõbralikus koostöö vaimus. 1954. aastal kinnitatud Põhikirjast alates on LES’i peaeesmärgiks “Eesti isesisvust säilitada ja innustada Londonis ja Londoni ümbruses elavaid eestlasi ja Eesti sõpru rahvusliku kultuuri eripära säilitama, edasi arendama ja tutvustama teistele rahvastele.”

Kauaaegne LES’i esimees ülempreester Nigul Hindo kirjutab, et seltsi ülesandeks on läbi aastate olnud soov luua eesti vaimulaadile meelepärast keskust ning võimaldada Londoni suurlinnas kõigile eestlastele omavahelist kokkusaamist ning sobivat setskondlikku meelelahutust ja mõistlikku ajaviidet ühiste koosviibimiste näol laulu ja mängu kaasabil.

Londoni Eesti Selts korraldab erinevaid eesti kultuuriüritusi Londonis. Aasta oodatuimaks on jaani- ja jõulupidu. Korraldatakse ka filmiõhtuid, teatrietendusi ja tähtpäevadega seotud üritusi. Osa üritusi korraldatakse koos teiste organisatsioonidega nagu Eesti Vabariigi aastapäev.

Seltsi koosseisus tegutseb eestlaste segakoor ja rahvatantsurühmad (naisrühm ja segarühm).

Selts teeb head koostööd ja suhtleb tihti teiste Inglismaal ning naaberriikides olevate eesti organisatsioonidega.

Soov on koostööd laiendada ka Eestis tegutsevate kultuuriseltsidega.

LES-i tegevusega saab tutvuda koduleheblogi ja FB lehe kaudu.

Evelin Siilak
Londoni Eesti Seltsi esimees