Uus näitus ERMi Sõprade Seltsi ruumis

ERMi Sõprade Seltsi auliige Kärt Summatavet, Tartu Ülikooli vabade kunstide professor, alustab oma eksperimentaalse loomingulise teekonna avalikku esitlust seltsi esinduses.

Esimene professuuri loomeidee sündis laulupeole, millest saigi alguse uus ehte-sari: “HelleMeri soov oli minna laulupeole Christi Küti kootud paksu villase sõbaga. Oli vaja sooja kehakatte kinnitamiseks sobivat ehtenõela. See pidi olema suur ja meenutama arhailist sõlge. Palusin tal joonistada mulle ettekujutuseks ehte suurus ja umbmäärane kuju. Võtsin selle oma idee lähtealuseks ning mulle tundus, et soovin teha peensepistatud hõbeehte, mis kujutab maailma nelja algelementi keerlemas-pöörlemas nagu kaitsev ürgvägi või kaitsering. Sõle nõelale aga lisasin loo meie ürgsuse ja looduse kaitseks.”

Vitriini ehk LOOME-LAUALE hakkab ilmuma uusi ideid ja ehtekomplekte, mis valmivad professuuri ajal.

Tartu Ülikooli vabade kunstide professor Kärt Summatavet kõneleb 2. oktoobril mütoloogilise maailmapildi igavikulistest ′kirjutustest′

2. oktoobril toimub teine loeng sarjast „Inspiratsiooniallikad ja mälumaastikud I: traditsioon, inspiratsioon, innovatsioon” (HVVK.14.114) Mütoloogilise maailmapildi igavikulised “kirjutused” – tantsud vaimsetel hingemaastikel.

Kõne all on igavikuliste sümbolite leiud ja näited eesti rahvaloomingu arhailistest hingemaastikest. Esitatakse mõtteid soome-ugri mütoloogilise maailmapildi elementidest; laulude, tantsude, kommete, uskumuste, muinasjuttude ja käsitöö seostest keele ja meelega. Loengu käigus mõtiskletakse teemal, kuidas ‘kirjutada’ üles igavikulisi üldinimlikke tekste märkide, värvide ja arvude salakeeles.

Summataveti loengukursus kutsub kasutama sidusat loomingulist mõtlemist, mis ühendab innovatsiooni traditsioonilisega, teaduse pärimusega, loometöö ettevõtlikkusega. Eesmärk on arendada igas osalejas loovust ja ettevõtlikkust põhjamaise keele- ja kultuuripärandi loova mõtestamise kaudu.

  1. septembril toimunud avaloengut on UTTV vahendusel võimalik järele kuulata.

Järgmised avalikud loengud von Bocki majas Ülikooli 16-212
toimuvad kolmapäeviti kell 16.15-18.00 järgnevatel kuupäevadel:

  • 2. oktoobril
  • 16. oktoobril
  • 30. oktoobril
  • 4. detsembril

OODATUD ON KÕIK HUVILISED!

Info kursuse kohta leiab: https://www.kultuur.ut.ee/et/osakonnad/vabade-kunstide-professuur
https://www.facebook.com/events/349263975798003/?notif_t=event_calendar_create&notif_id=1569484471399333

Kontakt: Ene Paldre, kunstide.keskus@ut.ee, +372 737 5669, TÜ VKA kunstide keskus

1 thought on “Uus näitus ERMi Sõprade Seltsi ruumis

Comments are closed.