Press "Enter" to skip to content

Eesti Kultuuriseltside Ühenduse arengukava küsimustik

EKSÜ on alustanud ettevalmistusi, et luua 2021-2025 arengukava. See on meie ühine ettevõtmine, mille eesmärgiks on toetada ja edendada seltside tegevust, mis  on muutunud väljakutseterohkel koroonakriisi ajal veelgi tähtsamaks.

Hea koduseltside ja valisseltside eestvedaja, liige, kutsume teid kõiki osa võtma küsitlusest.

Siit: 

Vastata palume 01. juuniks.
EKSÜ on ette väga tänulik Teie aja ja energia eest.

Lugupidamise ja tänuga
EKSÜ arengukava meeskond

Kontakt:

Evelin Sennett
Mob +372 56867846

Comments are closed.