27. Май 2024

Omski eesti keele kursused ei lõpe

Omskis on ikka eesti keele ja kultuuri vastu huvi tuntud. Sest piirkonnas elab päris arvukas eestlaste kogukond. Oleme sellest teinud kajastusi ning ka ühe saate varasemalt.

Keeleõpe jätkub. 2023 aasta kohta kirjutab õpetaja Vladimir Tugeus:

Minu kursused ei ole peatunud mitte ühekski nädalaks. Detsembris lisandus mulle gruppi veel 4 õpilast. Ma õpetasin tunde kahes rühmas. Nüüd pidin looma kolmanda rühma, sest uute õpilastega tuleb alustada nullist peale.

Esimeses rühmas osaleb pidevalt 5 õpilast ja aeg-ajalt lisandub veel neli õpilast. Teises rühmas oli alguses palju soovijaid, kuid paljud kartsid raskusi. Nüüd on neli õpilast, kes õpivad kogu aeg. Kolmandas rühmas olen seni õpetanud vaid viis tundi ja 4 õpilast lubavad pidevalt osaleda.

Ma tegin oma tunde pühapäeviti: vanem rühm õpib kell 16.00-18.00 ja noorem rühm kell 10.30-12.30 (Omski kellaaeg). Uue rühma tunniplaan ei ole veel paika pandud. On väga oluline, et kõik õpilased osaleksid esimeses kümnes tunnis kohal. Aga neil on väga lai “geograafia”: Kaug-Idast kuni Vahemere ääreni ja siis on aegade klapitamine keerukas.

Täna on minu keelegruppides 14 inimest üle kogu Venemaa. Üks mees töötab Vahemere ääres, tema vend Habarovskis, üks naine Jakuutiast, kaks naist Jekaterinburgist, üks mees Saratovist. Kaks naist Eestist õppisid kolm kuud, siis loobusid. Tundideks valmistumiseks ei olevat piisavalt aega. Tahan tänada: esimese rühma õpilased, kellega olen õppinud peaaegu viis aastat, ostsid mulle interneti tööks uue arvuti.

Kõigil minu õpilastel on eesti juured. Ilmselt seepärast ka huvi eesti keele vastu. Omamoodi nostalgia oma esivanemate järele. Ühe õpilase vanaisa, Oskar Meltsas (1909-1987), on kirjutanud mälestuste raamatu. Tema lapselaps andis mulle käsikirja ja me hakkasime seda oma tundides lugema. Ma tõlkisin esimesed peatükid vene keelde. Eelmisel aastal sai raamat Eestis trükitud. Ta kinkis ühe eksemplari mulle. Ja nüüd tema lapselaps Irina tahab lugeda oma vanaisa mälestusi originaalis.

Õpilased saavad minu tundides kogu aeg kuulata eesti keelt emakeelena rääkivaid inimesi, mitte ainult minu kõnet võru aktsendiga. Ma lisan oma tundidesse regulaarselt dialooge ja erinevaid audiomaterjale, kus nad kuulevad emakeeleõpetajaid. Me oleme juba lugenud, kuulanud ja isegi proovinud laulda rohkem kui paar tosinat eestikeelset laulu.

Eesti keele fail Omski õppes. Tunni esitlus, kus me alustasime Irina Meltsase vanaisa mälestuste lugemist. Kirjutasin ja tõlkisin teksti käsikirjast – raamatut veel ei olnud.

Kaanefoto: Oskar Meltsas mälestuste käsikiri