22. Jun 2024

Lahkunud on ERMi Sõprade Seltsi juhatuse esimees Tanel Linnus

9. veebruaril lahkus meie seast ERMi Sõprade Seltsi asutajaliige ja kauaaegne  seltsi juhatuse esimees Tanel Linnus (15.03.1954 – 09.02.2022). Hea sõber ja truu kaaslane, kellele alati võis kindel olla.  Ajaloolane, etnograaf, haridustegelane ja kolmandat põlve südamest ermikas.

Tanel Linnus oli aastatel 1976 – 1980 ENSV Riikliku Etnograafiamuuseumi vanemteadur, tema isa Jüri Linnus  samas juhtiv teaduslik töötaja aastatel 1956 -1986 ja vanaisa Ferdinand Linnus (Leinbock)  Eesti Rahva Muuseumi direktor 1929 – 1941. Ühe perekonna pikk ja väärikas lugu. Meie kõigi lugu.

Me mäletame.

ERMi Sõprade Seltsi juhatus