22. Apr 2024

Välisministeerium tunnustas kodanikupäeval rahvadiplomaate

26. novembril ehk kodanikupäeval tunnustas välisministeerium tänukirjaga rahvadiplomaate ja kodanikuühendusi, kes on märkimisväärselt aidanud edendada eesti keelt ja kultuuri ning Eesti ettevõtlust maailmas. Tänukirja saajate hulgas oli ka mitmeid Eesti Kultuuriseltside Ühenduse liikmeid.

Välisministeerium tänab ja tunnustab järgmisi isikuid ja kodanikuühendusi: