21. Июл 2024

Tampere Eesti Klubi 25.aastapäeva ootuses

Tampere Eesti Klubi peab 2021.a. oma 25. juubelit.  Oleme vanim eestikeelne selts Soomes.

TEK tegemistes on osalenud palju aktiivseid ja tegusaid inimesi, kes kõik on panustanud TEK arengusse. Igaüks oma hea tahte, teadmiste, oskuste ning võimalustega. Mõned neist osalesid vähem seltsitöös, mõned on siiani alles. Oleme kõigile tänulikud!

Tänane TEK on koht, kuhu saab tulla suhtlema, ühiselt arutlema, tegutsema ja korraldama üritusi eestlastele ja Eesti sõpradele. Püüame olla väike saareke kodumaad, kus saab rääkida emakeeles, laulda, tantsida ja nautida eestipärast toitu, olla vajadusel ka tugivõrgustikuks, kus saab jagada infot, rõõmu ja muretki.

Hoiame ja tutvustame Eesti toidukultuuri läbi pop-up kohvikute. Aastaid on TEK viinud läbi rahvuslikke üritusi, hoidnud ja tutvustanud Eesti kultuuri ja keelt, olnud koostööpartneriks teistele seltsidele nii Pirkanmaal kui ülesoomeliselt. TEK on Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes asutajaliige ning kuulub Eesti Kultuuriseltside Ühenduse liikmeskonda. Aastatepikkuste traditsiooniliste üritustena oleme korraldanud EV sünnipäeva, vastlapäeva, naistepäeva, emadepäeva, kevadpidu, suvepäevi, simmaneid, isadepäeva ja jõulupidusid. Olnud eesti keele kui emakeele õppe alustala Tamperes alates 2003.a. ning eesti lasteringi eestvedaja alates 2003. a.(al 2016a veab seda Pirkanmaan Tuglas- seura), korraldanud kontserte ja tutvustanud Eesti kultuuri Pirkanmaal tuues siia esinejaid Eestist. TEK on osalenud Soome-Eesti tantsupeol ning Sugrifestil. Alates 2010 aastast oli TEK juhatuse esimees Irja Allonen eestikeelne nõustaja Tamperes.

2018.a. hakati rahvatantsutreeninguid korraldama. TEK toetab mitmendat aastat Pori – Tampere ühisrahvatantsurühma “Vingerpussid” treeninguid. Viimastel aastatel on TEK olnud üks eestvedajatest Eesti Vabariigi aastapäeva aktuste kui EV taasiseseisvumisepäeva auks korraldatud Rahvapeol augustis 2018. ja 2019.a. Oleme 30 aastat tähistanud Eesti sünnipäeva 24.veebruaril mälestuskäiguga Kalevankangas kalmistule koos Tampere-Tartu Seltsiga ning meiega liitus EV 100 ajal ka Pirkanmaa Tuglase Selts. Püüame olla sisukas koostööpartner kõigile, kes väärtustavad me põhikirja ning oleme tihedamas koostöös Tampere linna kultuuriosakonnaga, EV aukonsuliga Tamperes, EV suursaatkonnaga, Eestikeelse Hariduse Seltsiga, Soome Eesti Noored ry-ga, soome-eestlaste seltsidega. Oleme aktiivsed projektitöös ja tänulikud Intergatsiooni Sihtasutusele, Rahvuskaaslaste programmile, kes on aastaid toetanud Tampere Eesti Klubi ry ajaloo, eesti keele ja kultuuriprojekte.

Järgmiste pühapäevade TEK kodulehe  nupunurgakestes http://eestiklubi.fi/et/ alustame inimeste tutvustamisega, kes on jätnud jälgi TEK ajalukku.

2021. aastasse oleme kavandatud mitmeid sündmusi, mille keskmes on TEK25. Võimalusi ja piiranguid arvestades püüame korraldada huvitavat tegevust nii aprillis, juunis ja oktoobris 2021.a.

Oktoobris, Eesti Nädalad raames, peame ka TAMPERE EESTI KLUBI ry 25 aastapäeva Laikku kultuurikeskuses, kuhu on plaanitud näitused, TEK ajalugu tutvustav seminar, pidulik aktus, kontsert ja pop-up kohvik.

Kaunist Eesti sünnipäevakuud!

 

Annela Liivat
Tampere Eesti Klubi ry juhatuse esimees