22. Jul 2024

Jakob Hurda mälestuspäev ja raamatuesitlus Põlvas

Jakob Hurda surma-aastapäeval 13. jaanuaril on Jakob Hurda nimelise Põlva Rahvahariduse Seltsi liikmetel kenaks traditsiooniks suurmeest mälestada. Tavaliselt järgneb mälestushetkedele Jakob Hurda mälestussamba juures kogunemine siseruumides, mis seekord ära jäi. Aga miski ei takistanud värskes õhus esitlemast Põlvamaa kodulookogumiku “Minevikumälestusi” 5. osa.

Seekordse kogumiku idee ja kontseptsiooni autor on ajaloolane Milvi Hirvlaane. Kogumik on pühendatud Põlva kihelkonnale, mille ajaloost saab raamatus ülevaate. Põhjalikumalt on raamatus juttu siinsetest kultuuritegelastest Regina Sokast, Helve Sokast, Helje Põvvatist, Ilmar Tagelist ja teistest. Kirjutatakse Põlva linna harrastusteatrist, Põlva laulupidudest, luuleklubist Helem jne.

Muidugi on kõne all ka seltsi nimikangelane Jakob Hurt, kelle Saaremaa perioodist kirjutab omaaegne Põlva rajooni täitevkomitee esimees Aarne Vainokivi, kellest on saanud saarlane. Kindlasti väärib mainimist kõige noorem kirjutaja, Põlva Kooli õpilane Heili Meribeth Rau, kes kirjutas sisuka loo tantsuõpetajast Andre Lainest.

Raamatu valmimisel nägi kõige suuremat vaeva seltsi juhatuse liige, igapäevaelus õpetajana töötav Tiia Viilu. Tiia koostas edukad projektid Kohaliku Omaalgatuse Programmile ja Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupile. Ta on raamatu koostaja ja kujundaja. Esitlusel ulatas Tiia raamatu kõigile kohaletulnutele.

Kogumiku näol on tegu juba pikaajalise traditsiooniga Põlvamaa aja- ja kultuuriloo tutvustamisel. Eelnevate osade väljaandmisel on olnud tegevad Rein Vill, Enn Esko, Niina Siirmann, kaastööd on teinud paljud kodu-uurijad.

Lühiülevaadet sobib lõpetama seltsi esimehe Sirje Villa esitlusel väljaöeldud mõte: kui me ei tunne minevikku, pole meil tulevikku.

Raamatut on võimalik soetada, kirjutades aadressil: hurdaselts@gmail.com

Jakob Hurda Selts

Kaanefotol: Noorim autor Heili Meribeth Rau koos oma ema Annika Rau ja õpetaja Tiia Viiluga (paremal)