18. May 2024

Laste omaloominguvõistlus päädis matkaga Tudu järve äärde

Juhan Kunderi Selts Rakveres on maakondlikke laste omaloominguvõistlusi korraldanud juba üle 20 aasta. Teemasid on olnud erinevaid valdkondadest, millega omal ajal tegeles kirja-ja koolimees Juhan Kunder.

Selle aasta omaloomingu võistluse teema oli „Kuidas elad Sookoll?“ Võistluse korraldajad lootsid, et teemat lahates tuleb nii õpetajatele kui lastele Eestimaa soode ja rabade ilu, valu ja võlu tunduvalt lähemale. Nii läkski.

Jutuvõistlusele saadeti 25 tööd, 7 maakonna koolist, mille hulgas oli luuletusi, isiklikele kogemustele tuginevaid jutustusi, muinasjutte ja teaduslikel andmetel põhinevaid arutlusi. Kõikidest lugudest kokku saime koondpildi meie Sookollist.

Missugune on meie Sookoll ja kus ta elab?

Iseloomult hea ja sõbralik, vahel veidi torisev või tõre. Välimuselt suur, roheline, habesamblikuga, kuhu on sageli kinni jäänud soomarjad ja vetikad. Tal puudub saba ja tal pole sokke. Ta pole just iludus ja võib olla veidi hirmutav, sest ta on natuke nõia või võluri moodi. Natuke ka Shreki moodi. Ta on vapper ja teda ei hirmuta looduse vingerpussid.

Sookoll elab soos ja rabas. See paik on müstiline ja seal võib juhtuda nii imelisi kui ka hirmutavaid asju. Vahel kõnnib Sookoll jalgupidi laukasoos, vahel pehmel vetruval soopinnal. Ta sööb marju (mustikaid, jõhvikaid, pohli, murakaid) ja joob puhast laukavett. Ujub soojärvedes ning naudib juba kevadel esimesi päikesekiiri.

Tema sõpradeks on kõik linnud, loomad, putukad, taimed ja ka inimene, kes on heade kavatsustega rappa ja soosse tulnud. Sõprust hindab Sookoll väga, sest sõbrad aitavad tal maja ehitada. Neli aastaaega tuleb soos ju edukalt üle elada.

Millest mõtleb ja unistab Sookoll?

Sookoll tahab, et inimesed mõistaksid soode ja rabade vajalikkust ning tähtsust. Soovib, et metsa- ja matkarajad oleksid puhtad, et ei visataks prahti maha. Ta mõtleb turbast kui rikkusest ja muretseb rabaniiskuse pärast. Kas peaks soode säilimise nimel sookraave tõkestama? Kas inimesed ikka väärtustavad soolooduse rikkusi hoida ja oskavad õigesti ohtusid hinnata?

Sookoll on kurb, kui tema sõprade elupaigad soos saavad kahjustatud ja sõbrad peavad mujale elama minema. Sookoll mõtleb järeltulevatele põlvedele, et ka nemad saaksid osa soolooduse ilust ja rikkusest. Kui sood ja rabad on hästi hoitud, läheb ka meie Sookollil hästi!


Joonistusvõistlusele laekus 24 suurepärast maali-joonistust 4 maakonna koolist.

Parimatest parimad 30 loomingulist last koos juhendajatega olid kutsutud 14.oktoobril Tudu järve äärde, kuhu RMK ja Keskkonnaamet on rajanud vahva sooelustikku tutvustava matkaraja. Lapsi võtsid vastu Sookoll ja Poku, kes omakorda rääkisid oma elust soos ja rabas ning jagasid lastele, juhendajatele tunnustusi. Ja loomulikult tegi Sookoll ka väikese viktoriini, mille peamiseks auhinnaks olid uued teadmised maailma soodest ja rabadest. Väike komm ka ikka põske.

Laekunud tööd said köidetud kogumikku ja jagatud nii osalenud lastele, õpetajatele kui koolidele.

Kaja Altermann, Sirje Rebane, Janne Pärlin, Maia Simkin
Juhan Kunderi Seltsist Rakveres