6. Dec 2021

Euroopa keelte päev Karjalas

26. septembril tähistatakse Euroopa keeltepäeva. Selle päeva puhul toimus Venemaal Karjalas Petroskois rahvusseltside kokkusaamine. Petroskois tegutsev Eesti Selts Kolle tähistas seda sündmust esimest korda. Projektitoetust saadi linnavalitsuselt, kes toetas seltsi juubeliks esitatud taotlust “Headus ei ole asjata”.

Selts Kolle osaleb Petroskois tegutsevas rahvusseltside algatusrühmas Karjala Rahvas, kus partneriteks on Ida-Lääs, Petroskoi-Tübingen, Karjala poolakate rahvuslik-kultuuriline autonoomia Karjala Polonia ja Karjala Lüüdilased. Üritus toimus Petroskoi linna prominentses Näitleja Majas, mis avas meile külalislahkelt uksed.

Sündmus oli ühtlasi eesti juurtega Georg Kerti mälestuspäev (Karjala keeleteadlane, saami ja läänemeresoome keelte uurija). Tema poeg Sergei rääkis isa elust ja loomingust, esitades publikule armsa video perearhiivist.

Karjala Eesti Seltsi juhataja Jelena Rjabikova pidas eestikeelse kõne. Jelena andis ülevaate eesti keele päritolust, näitas rahvariideid ning esitles ka seltsi kauaaegset projekti „Muuseum kohvris”.

Poola selts (eestkõneleja N. Kopetskaja) esines poolakeelse tervitusega, andis rahvariietes kontsertetenduse, ning tutvustas rahvusseltsi tegevust. Eriti meeldis külalistele  viktoriin koos auhindadega.

Üritusel oli kohalviibijatel võimalus virtuaalselt külastada Saksamaad, tutvudes Saksa sõprusseltside Lääs-Ida ja Petrozavodsk-Tübingen (esimees D. Demin) tegevusega. Osalejate ette toodi saksa traditsioonilise tikand Spruch, vanasõnad ja soovid saksa keeles, samuti tõelise saksa nukukostüüm ja Margarita Kerni poolt välja pandud saksa rahvariided.

Ljudmila Konovalova tutvustas karjala keelt, tehes ettekande seltsi Karjala Rahvas tegevusest.

Õhtu lõppes sõbraliku teepeoga.

Sündmusest on valmimas videofilm.

Jelena Rjabikova
Petroskoi


Karjala Eesti Seltsil “Kolle” täitus sellel aastal 15. tegevusaasta! Õnnitlused ka Eesti Kultuuriseltside Ühenduse nimel ning jaksu ja teotahet veel pikkadeks aastateks!

Fotod Irina Antropova

Karjalas tähistati Euroopa keelte päeva