21. Июн 2024

Eesti Vabariigi 102. sünniaastapäeva ja Tartu rahu100. üritus Tamperes

15.veebruaril 2020 toimus Tampere Eesti Klubi eestvedamisel ja Pirkanmaa Tuglase Seltsi, Soome Eesti Noored, Tampere-Tartu Seltsi kaasabil ning Tampere linna toel pidulik üritus Laikku kultuurikeskuses.

Ürituse avas Tampere eesti segakoor Paul Purga dirigeerimisel ja tervitusega esines EV aukonsul Tamperes Jani Koivuniemi. Loeti ette katkend Soome välisministri Pekka Haavisto peetud kõnest Tartu rahu 100 aastapäeva aktusel Tartus 2.2.2020.

„Tartu rahulepingute sõlmimine kindlustas kahe uue rahvuse – Eesti ja Soome -sündi. Tartu rahulepingud on osa meie ühisest ajaloost.“

Kohalviibijaid tervitas Soome Eesti Noored poolt Maarja Lurich. Helsingi ja Pirkanmaa noored lugesid Eesti presidentide tsitaatidest põimitud kava.

Külalised Eestist täitsid saali rahvalaulu ja -pillimänguga. Meile laulsid Ene Juhanson ning Iveta Jürisson ja esines Tarmo Kivisilla. Torupilli saatel algas Vingerpusside rahvatantsukava. Vingerpusside juhendaja, Heli Vija, tutvustas ka Eesti erinevate piirkondade rahvarõivaid. Kõlasid lõõtsapalad ning vilepillimäng. Üritus lõppes Eesti Vabariigi hümni ühislaulmisega.

Tegime pilte, nautisime kohvi-kooki, vestlesime kandlelugude taustal. Edu Eestile ja palju õnne!

Annela Liivat
Tampere Eesti Klubi

 

Kaanefotol: Tampere eesti segakoor