26. Сен 2023

23.- 25. novembrini kohtub EKSÜ esindus Soomes sealsete eesti seltsidega. Kohtumiste eesmärk on tutvuda Soomes elava eestlaskonnaga Uusimaa, Satakunta ja Pirkanmaa maakondades, osaleda erinevatel üritustel, saada kokku organisatsioonide esindajatega ja täiendada teavet eesti keele, kultuuri ja identiteedi hoidmise võimalustest Soomes.

EKSÜ esindajad osalevad vestlusringides, et saada uusi võimalusi EKSÜ tegevuse laiendamiseks ning koostööks Soomes.

23. novembril toimub Helsingis traditsiooniline Mardilaat, mis on suurim Eestit tutvustav sündmus Soomes (www.martinmarkkinat.fi ). Mardilaada tänavune teema on Valgamaa.

Mardilaat toimub Helsingis Kaapelitehdas. Mardilaadal on EKSÜ-l planeeritud kohtumised Tuglase seltsi liikmetega, Eestikeelse Hariduse Seltsi ja Üleilmakooli juhiga, Anni lasteaia juhatajaga, Mikkeli Eesti Klubi Mihkel esindajaga, Tampere Eesti Klubi asejuhatajaga, Soome Eesti Noored juhatusega, ET Teatri trupiga jpt eestlaskonda esindavate inimestega.

Osa võetakse ka Soome Eesti Noorte II koostööpäevast Helsingis, mis saab alguse Mardilaadal, kus noored on abiks vabatahtlikena lastetubade tegevustes.

24. novembril toimuvad kohtumised Poris, kus tähistatakse eesti rahvatantsurühma Vingerpussid 5a juubelit. Kontserdil osalevad külalised Eestist: muusika Tarmo Kivisilla ja Turba kooli õpetajate ansambel. Toimub kohtumine Eesti Klubi Poris liikmetega ning ka Rauma, Eura, Säkyla jt kohalike
eestlaste esindajatega.

25. november on Tampere päev. Kohtumine Tampere Eesti Klubi juhatuse liikmetega. Laikku kultuurikeskuses toimuvad kohtumised ka teiste seltside esindajatega: Tampere-Tartto seura, Pirkanmaa Tuglase Selts. Võimalusel ka Eesti Vabariigi aukonsuli Jani Koivuniemega.

Liina Miks
EKSÜ, Tartu