Press "Enter" to skip to content

EKSÜ liikmesselts muutis nime

Teatame, et Mikkeli Eesti Klubi andis teatepulga üle eelkõige informatiivse suunitlusega ühingule, mis kannab nime Mikkeli Eesti Keskus. Ühingu lühinimena jääb ka edaspidi kasutusele MEK.


Mikkeli Eesti Keskus esindab osakest Mikkeli mitmekülgsest kultuurist, pakkudes seejuures kohanemisabi Eesti päritolu sisserändajatele. MEK vahendab vajalikku teavet nii Soome ühiskonna tavade ja traditsioonide ning siin elavate inimeste õiguste ja kohustuste kohta kui ka tutvustab lähemalt eluolu siin Mikkelis.

Jätkame Eestiga seotud kultuuriürituste organiseerimist, et pidada meeles Eesti ajalugu ja olla kursis tänapäevaga – tähistame rahvakalendri tähtpäevi, korraldame vestlusringe, teabetunde, teeme koostööd Mikkeli linna ja Eesti Suursaatkonnaga ning lööme kaasa ühistes projektides teiste ühingute ja ettevõtetega. Samas pakume ka kursusi ja konsultatsiooni.

Loodame olla ühendavaks lüliks kohalike, sisserändajate ning ametkonna vahel. Toimetame MTÜ Vähemusrühmade Tugiühing Omega ruumides (aadressil Jääkärinkatu 9, Mikkeli), kus tegutsevast Eesti Toast leiab ka esmajoones eestikeelsele kirjandusele pühendatud miniraamatukogu.

 

Eva Bellen
MEK tegevjuht