20. Jun 2024

Rahvastikuministri algatusel loodi ülemaailmse eestluse koostöökomisjon

Rahvastikuminister Riina Solmani algatusel moodustas Vabariigi Valitsus 20.06.2019 istungil ülemaailmse eestluse koostöökomisjoni. Komisjoni moodustamise eesmärk on tagada parem koostöö eri ministeeriumide ja eestluse edendamisega tegelevate organisatsioonide vahel.

„Koostöökomisjon saab olema üks olulisemaid arutelukogusid Globaalse Eesti programmi väljatöötamises, mis asendab alates 2021. aastast senist rahvuskaaslaste programmi,“ ütles rahvastikuminister Riina Solman. „Väliseesti kogukonnad, kes on esindatud selles koostöökomisjonis, on oma aktiivse tegevusega hoidnud elus eestlust maailma paljudes eri paikades ning aidanud esindada Eesti seisukohti oma asukohariikides. Valitsus soovib omalt poolt luua tingimused, et hea koostöö jätkuks ja meie väliseesti kogukonnal oleks kindlus oma missioonirikast tööd kodueesti hea tahte saadikuna jätkata.“

Pikemalt siit: