17. Jun 2024

Tveris meenutati eesti muusikuid

4. juunil tähistati legendaarse Tveri kultuuritöötaja Aleksander Õunapi 60. sünniaastapäeva. Ühtlasi oli tegemist tema abikaasa, teeneka muusikaõpetaja Inna Berestenko mälestusüritusega. Mõlemad olid eluaegsed muusikaõpetajad Tveri muusikakoolis ja mitme auhinnaga pärjatud teenelised muusikud.

Inna ja Aleksander olid Tveri eestlaste pereansambli Õunake asutajad ja Tveri eestlaste seltsi aktiivsed liikmed. Nende eestvedamisel korraldati igal aastal kontsert  “Külas Eestil”, kus iga laps, lapsevanem ja lihtsalt linnakodanik sai aimu eesti muusikast. Nendel kontsertidel kõlasid eesti laulud, muusikapalad ja tantsiti eesti tantse. Esinejatel olid seljas rahvariided.

Innat ja Aleksandrit kutsuti ka teistesse linna ning oblasti suursündmustele eesti palasid esitama.

Tveri pereansambli tänased liikmed võtavad esinejatena osa ESTO2019 üritustest.

Natasha Berestenko
Tver