22. Jul 2024

Tagasivaade kultuurisündmustele Eesti saartel.

Augustis 2018 toimus  Eesti väikesaartel palju erinevaid sündmusi. Kogu ülevaate saartel toimuvast võib saada saarvaldade ja saartega valdade veebilehtedelt. Kultuurilooliselt võib esile tõsta aga järgmisi sündmusi.

11.-12. augustil toimusid Muhus traditsioonilised saarte omakultuuri pärimuspäevad, arvult juba 20-ndad. Seekordne põhiteema oli „Saare naine“. Kohaletulnud said hea ülevaate Muhu tänapäeva omakultuurist. Ühisel arutelul oli üheks teemaks, kas ja kuidas jätkata omakultuuri pärimuspäevadega. Probleemiks on väikesaartel kultuurivaldkonnas toimetavate inimeste koostöö ja kokkusaamise korraldamine.

14. augustil toimus Vilsandi saarel looduskultuurilooline retk, millega tähistati 108 aasta möödumist Eesti esimese looduskaitseala moodustamisest. Vaika saarte väikesest linnukaitsealast on kaasajaks kujunenud suur Vilsandi rahvuspark. Retkel osalejad said ülevaate  loodushoiukultuurist Vilsandil läbi aja.

17.-19. augustil toimus Saaremaal Sõrve poolsaarel Salme rannapargis juba traditsiooniks kujunev viikingiturg selle ehedal kujul. Turule lubatakse kauplema eelvaliku kaudu ainult viikingiaja traditsioone ja töövõtteid kasutavaid käsitöömeistreid. Sellel aastal oli põhiteemaks puitkäsitöö. Järgmisel aastal on teemaks viikingiaja joogid ja söögid.

Eesti saarestiku augustikuu suursündmuseks kujunes Rootsi kroonprintsessi Victoria külaskäik Naissaarele 19. augustil. Külastusel oli eesmärgiks kohtuda eesti-rootsi kultuuripärandiga väikesaarte elanikega ja osaleda Naissaare taastatud kabeli taaspühitsemisel. Kroonprintsessi ja tema abikaasat saatis Naissaarel president Kersti Kaljulaid koos abikaasaga. Kohtumine Naissaarel kujunes kõigile südantsoojendavaks ajalooliseks sündmuseks.

Fotol kroonprintsess Victoria koos saatjatega Naissaare kabeli õuel.

Suvele vaatas tagasi Leo Filippov,

Eesti Saarte Kogu eestseisuse liige