19. May 2024

Bulanka ja Suetuk – kaks küla, kolm sündmust

Siberis tähistas Ülem-Bulani küla juuli alguses oma 160.  sünnipäeva.  Varem kutsuti küla Viru-Bulaniks. Tänaseks on kahjuks eestlasi külla väga vähe jäänud. Aga ometi on küla toimiv ja tegus.

Just jaanipäev on aeg, mil siia kogunevad need, kes siit pärit. Nad tulevad koju ning toovad kaasa head soovid. Toimus kontsert, kus esinesid  piirkonna artistid. Laulud, tantsud, kaetud laud ja rahvariided. Naer ja pisarad – Ülem-Bulankal on pidupäev! See on väikese kogukonna suur rõõm. Pidupäeval andis kontserdi ka Suetuki küla puhkpilliorkester.

Ülem-Suetuki külas peeti kohaliku koguduse 130.  aastapäeva. Ristiti 22 hinge. Jutlus peeti soome, eesti ja vene keeles. Kirikus oli kohal umbes 150 inimest

Õhtul oli Suetuki küla jaanituli, millest võttis osa umbes 350 inimest.

 

Ülevaate saatis Lina Andrejeva,

Suetuk