4. Mar 2024

Eestlased Aserbaidzaanis

XIX sajandi lõpul ja XX sajandi algul olid mõlemad – nii PõhjaAserbaidžaan kui Eesti – Tsaari-Venemaa äärealad. Tsarismi koloniaalpoliitika üheks avaldumisvormiks ääremaadel – Eesti ei
olnud erandiks – oli sel perioodil Vene valitsuse uute majandusreformide elluviimine. Just nende reformide tulemusena oli osa Eesti elanikkonnast sattunud väljakannatamatult raskesse majanduslikku olukorda, mis sundis ümber asuma viljakamatele lõunapoolsetele  territooriumidele, sh Aserbaidžaani.

Pikemalt siit: 

Originaalviide: http://ida.aule.ee/

 

Originaalteos vene keeles siit: bakuu_eesti_selts_orig