18. sept. 2021

Jaanikud 2017 – Narva eestlaste jaanituli

Käesoleva aasta Narva eestlaste Jaanituli sai korraldatud 22. juunil koos Vaivara valla Laagna küla Maarahvaseltsiga Vanatare.

Kahe seltsi kontaktid on pikaaegsed. Nagu tavaliselt, kardame jaanilaupäevast vihma ja otsime kohta, kuhu saaks ka saju korral varju minna. Vanatare seltsi maja on selleks igati sobiv koht.

Narva Eesti Seltsi tellitud bussiga sõitsime Narvast 12 km välja Laagnale. Osavõtjate arvu on raske täpselt öelda, kuid üle 60 tuli välja küll.

Teoks sai meie üritus nelja organisatsiooni toel – Narva Eesti Selts kui peamised osalejad, Maarahvaselts Vanatare kui ruumide ja tuleplatsi pakkuja, Narva Jõesuu Eestlaste Seltsi Kalju osalejad ja lauluansambel ning Narva Eesti Maja kui finantseerija.

Ühispildile jäid kõik need, kes alguses kohal olid

Koos Narva Eesti Seltsi meesansambliga „Johhaidii“ laulsid jaanipäevast Narva Jõesuu naised.
Akordionil saatis ja laulud seadis Arvi Pertman

Ükski jaanituli ei saa olla ilma tule ja praetud vorstikesteta. Viimaste eest hoolitses Mart Pung koos meeskonnaga. Tule ümber aga sai sooja, kui õhtu edenedes temperatuur langes.

Üle tule hüppamist me ei viljelenud, aga puupulkadega täpsust püüdsime Virve Torpani juhtimisel küll visata. Võitis pisike Laura-Liis, kes sai täpselt 30 punkti esimesena kätte.

Kogu ürituse organisaatoriteks olid Kairi Johannes Narva Eesti Seltsist ja Uta Kroon-Assafrei Vanatare Seltsist.

Tekst ja fotod Ants Liimets
Narva Eesti Seltsi juhatuse esimees