21. Июл 2024

Ermi Sõbrad 30!

Armsad sõbrad ja sõprade sõbrad! Palju õnne sünnipäevaks!

2024. aasta on nii Eesti Rahva Muuseumi kui ka tema sõprade seltsi jaoks märgiline – 14. aprillil täitus muuseumil 115. tegutsemisaasta ja selts tähistab 14. mail oma 30. sünnipäeva.

Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Seltsi loodi eesmärgiga aidata kaasa Eesti Rahva Muuseumi tegevusele ja eesti ning teiste soome-ugri rahvaste ja Eestis elavate rahvusrühmade rahvakultuuri säilitamisele, uurimisele ja tutvustamisele.

Aastate jooksul on ERMi Sõprade Seltsiga liitunud üle 1700 mõttekaaslase Eestist ja mujalt maailmast. Seltsi liikmed saavad pidevalt teavet muuseumis ja seltsis toimuvast. Vahetatakse mõtteid, pakutakse huvitavaid ideid, nõu ja abi – nagu ühes suures hästi toimivas peres kombeks.

Selts korraldab ettekandekoosolekuid, teabepäevi, näitusi, rahvakalendri tähtpäevi tutvustavaid üritusi, õppereise ajaloolistesse ja kultuuriloolistesse paikadesse ning annab välja trükiseid.

Seltsil on pikk vabatahtliku töö kogemus – häid abilisi kaasatakse kirjastustegevuses, muuseumi igapäevatöös, suurüritustel ja teabepäevadel. 2016. aastast on ERMi Sõprade Selts märgi „Vabatahtliku sõber“ omanik.

Koostöös ERMiga on selts oma loomisest peale tähistanud rahvakalendri keskseid tähtpäevi – vastlapäeva, jüripäeva, mihklipäeva. Tartu linna jaanitule peakorraldajaks Raadi mõisapargis on oldud 15 aastat ning külastajate arv on kasvanud üle 10 000. Programmi kaasatud Maanteeamet andis seltsile 2018. aastal Lõuna-Eesti parima koostööpartneri auhinna.

Üle 10 aasta on selts korraldanud muuseumis emakeelepäeva tähistamist. Seltsi kutsel on ERMis esinenud 10 F. J. Wiedemanni keeleauhinna laureaati ja nende esinemisele taustaks on alati koostatud ka näitus. 2023. aastal pälvis ERMi Sõprade Selts Haridus- ja Teadusministeeriumis toimunud keeleteo tänuüritusel tänukirja emakeelepäevade korraldamise eest ERMis.

Selts annab välja oma aastaraamatut Lee, mille 30. number valmib sünnipäevaks.

ERMi vabaõhuala külastajatele vaba aja veetmise mitmekesistamiseks on kogutud annetusi ja korraldatud oksjoneid. Nii on valminud mõisaparki rotund, ujuvsild, sildid laulupeotule süttimispaika, skulptuuripargi projekt, viinaköögi aknanäitus. Muretsetud on õuemale ja -kabe, pingid-lauad, telgid, väligrillid ja palju muud. Lisaks on korraldatud arvukalt talgupäevi. Raadi põneva ajaloo tutvustamiseks valmis 2010. aastal neljakeelne mahukas Raadi raamat.

ERMi sõbrad hoolitsevad juba aastaid muuseumile oluliste inimeste mälestuse eest – korrastatud ja jätkuvalt hooldatud on Jakob Hurda ning Helmi Kurriku viimsed puhkepaigad.

Läheme koos muuseumiga edasi! Ikka lusti ja rõõmuga!