22. Июн 2024

Saame tuttavaks – Maarahvaselts Vanatare

5. jaanuaril juhatuse otsusega on EKSÜ uus liikmesselts Maarahvaselts Vanatare. Ütleme neile tere-tulemast ning teeme siinkohal nende kohta lühitutvustuse.

Tegelikult oleme juba vanad tuttavad. Meie Narva suvekooli 2022 laupäeva õhtusel peol oli meie võõrustajaks Vanatare selts Laagnal

Maarahvaselts Vanatare MTÜ loodi 1999 aastal eesmärgiga arendada ettevõtlust ja edendada kohalikku kultuuri ning säilitada pärimust. Olulisel kohal on kogukonna kooshoidmine ja koostegemine ning kaasamine. Vajalik on ühisosa leidmine. Oluline roll seltsi töös on pärimuse uurimine, säilitamine ja tutvustamine. Selleks on rahvakalendri tähtpäevad, mis annavad võimaluse tegevust sisustada. Rukkimaarjapäeva tähistamine on kogukonnas leidnud tõsise toetuse. Töö tulemuslikumaks muutmisel on oluline osa koostööl teiste samalaadsete MTÜ-dega nagu Narva eesti Selts, Narva-Jõesuu Eesti Selts Kalju, Sillamäe kultuuriseltsid.
Koostööpartnereid on leitud ka Eestimaa kaugematest paikadest, oleme külastanud teisi nng samuti olnud võõrustaja rollis. On korraldatud ajalootunde, kus kohaolijatele tutvustati piirkonna kultuuri- jaa kodulugu. Esinemas on käinud R. Treufeldt, K. Arjakas, S. Oviir, Virumaa Viru Instituudi esindajad, O. Osolin, jne. Vanatares arutatakse põhjalikult oma kodukoha arenguvõimalusi, ka kitsaskohti. Sellised kogunemised on rahvarohked. Tegevus on tulevikku vaatav, eesmärgiga kaasata nooremat põlvkonda.

Tegevuse mõõdikuks on ürituste arv, tulemuslikkus ja osavõtjate arv. See on kasvavas trendis. MTÜ sai Ida-Virumaa kodanikuühenduste ja noorte tunnustamiskonkursi 2021. aasta eripreemia kogukonnakooshoidmise, ühistegevuse ning oma piirkonna tutvustamise ja arendamise eest. 2022.a olime edukama kodanikuühenduse nominent.

Viimastel aastatel korraldab Maarahvaselts Vanatare kogukonnale pidevalt erinevaid üritusi. Suurenenud on üritustega hõlmatavate elanike arv. Meil toimuvad lisaks traditsioonilistele laatadele, külade päevadele ja talvistele üritustele ka lastelaagrid, õppepäevad kodanikele koos Päästeametiga, klubiüritused (kutsume neid hellitavalt Vanatare tareõhtuteks), kuhu kutsutakse esinema nii kohalikke artiste ja esinejaid kui ka üle-Eestiliselt tuntud inimesi.

Kahel aastal järjest on meie jaoks olnud oluline heategevus: 2022.a kaasasime laia kogukonda ja kudusime kohalike hooldekodu klientidele hulgaliselt villaseid sokke, 2023.a jõuludel soovisime kringli ja piparkookidega häid jõule päästeameti ja piirivalve kordoni töötajatele ning naiustustepakid said SOS lasteküla lapsed.
Lisaks pakub meie eestikeelne huvitegevus võimalust viia ellu tänapäeval nii aktuaalset riiklikku poliitikat Ida-Virumaa inimeste paremaks sulandumiseks Eesti kultuuri- ja ühiskondlikku ellu.

Uta Kroon-Assafrei – juhatuse esimees
Eevi Paasmäe – juhatuse liige

Kaanefotol: Kadunud koolide kokkutulek 07.07.2022