24. Фев 2024

Selgusid Jakob Hurda rahvuskultuuri auhinna laureaadid

Jakob Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts annab traditsiooniliselt välja kaks auhinda. Ülevabariigilise auhinna pälvib Eesti Rahva Muuseumi koolitus- ja teabekeskuse juhataja, etnoloog Ellen Värv. Põlvamaa esindajana tunnustatakse elupõlist pedagoogi Urve Järgi.

Ellen Värv on töötanud Eesti Rahva Muuseumis üle 35 aasta südame, hinge ja suure tarkusega eesti rahvakultuuri kogumise, säilitamise, uurimise ja õpetamise nimel. Uurimistöös on tema peamiseks valdkonnaks olnud rahvarõivad. Ta on aastakümneid õpetanud kõrgkoolides. ERMi uues hoones on ta loonud hästi toimiva süsteemi, mis hõlmab rahvakultuurialaseid teaduspõhiseid konsultatsioone, rahvarõivakooli, kursusi ja õpitubasid. Väga palju konsultatsioone anti äsjapeetud XIII noorte laulu- ja tantsupeo eel nii muuseumis kui ka kohtadel, eesmärgiga tõsta teadlikkust rahvarõivaste kandmisel. Ellen Värvi on uurijana köitnud ka 20. sajandi rõivastus ja nõukogude perioodi argielu. Näiteks on tema kureerimisel valminud ERMi püsinäitusel „Kohtumised“ rahvakultuuri osa „Talu elu, talu ilu“ ning näitusel „Õige keha, vale keha“ ajaloolise keha ja rõivastuse alateema.
Samuti on ta olnud aktiivne Virumaa materjalide kogumisel ning kuulunud kultuuriprogrammi „Virumaa pärimuskultuur“ eestvedajate hulka. Ellen Värvi sulest on ilmunud kümneid rahvarõivaste üldiseid ja üksikteemade käsitlusi ja muutuste analüüse.
Urve Järg on palju aastakümneid pedagoogina töötades pidanud mitmesuguseid ameteid – õpetaja, õppejuht, tugiisik. Õpetamisel on ta juhindunud üldõpetusest ja ainetevahelisest lõimingust. Ta on olnud Mammaste algkooli loomise juures ja algatanud koos koolipere ja kohaliku kogukonnaga palju toredaid traditsioone. Väga oluline on olnud võru keele ja kultuuri õppe sisseviimine koostöös Võru instituudiga. Urve Järg pani õla alla ka Põlva Jakobi kooli rajamisele.
Urve on suurepärane harrastusnäitleja, kes õppinud Vanemuise teatri draamastuudios, laulnud teatri ooperikooris, etendanud Põlva linna harrastusteatris kandvaid rolle ja tegutsenud sõnakunstnikuna.
Urve tõmbab oma sütitava pillimängu (temaga kuulub kokku väike akordion) ja lauluga käima iga peo – ta on armastatud peo- ja õhtujuht.
Urve Järgi töö- ja kogemustepagas on mitmekülgne ja aukartustäratav.
Auhindu antakse välja 32. korda, rahastajaks Eesti Kultuurkapital.
Auhinnad antakse üle 25. juulil kell 15 Eesti Rahva Muuseumis Jakob Hurda saali fuajees.