17. Июн 2024

Austraalia eestlaste arhiivist

Mõned aastad tagasi AESLi (Austraalia Eesti Seltside Liidu) koosolekul, arutasime Eesti Arhiivi tulevikku Austraalias.

Paljud rõhutasid, et arhiiv on oluline Austraalia eestlaste kultuurimälu säilitamiseks – meie ajaloo võtmesündmuste dokumenteerimiseks, võtmedokumentide jäädvustamiseks, ning põhiprojektides osalenud inimeste ja endiste organisatsioonide meelespidamiseks. AESLi üldkoosolekul nõustusime, et arhiiv on Austraalia hajala eestlaste jaoks väga väärtuslik ja oluline vara.
Arhiivi toetajana on AESL-il hea meel, et peamine kaalutlus Sydney Eesti Maja renoveerimises oli arhiivi asukoht. Vaadates uut arhiivi ruumi näeme millist imelist tööd on ära tehtud. Täname arhitekte (Giles Parkerit ja Aldo Raadikut), Sydney Eesti Maja kooperatiivi Graeme Reinthali juhendamisel, ja eriti Hillar Rannikot, kes on pühendanud nii palju aega ja energiat, et sõnad saaksid teoks.
Samuti soovime tänada Eesti Kultuuri Sihtasutust Austraalias (ehk Estonian Cultural Foundation in Australia, ECFA) lahke toetuse eest, ilma milleta see ei oleks olnud võimalik.
Samuti avaldame austust Maie Barrow’le ja endiste arhivaaridele ning arhiivi vabatahtlikele. Maie on olnud meie peaarhivaar juba 28 aastat. Hetkel otsime kedagi, kes selle kohustuse üle võtaks, kuna Maie loodab vähendada oma töökoormust. Nii et kui peate kedagi silmas, palun astuge Maiega kontakti.
AESLi nimel tänan ja õnnitlen kõiki asjaosalisi.
Siiri Iismaa