22. Июн 2024

Aktiivne argipäev

Mikkeli Eesti Keskus osales 3.9.2022 Mikkeli linna poolt korraldatud üritusel „Aktiivinen Arki” (aktiivne argipäev) Mikkelis, mis toimus Saimaa Stadiumi hallis.

Üritus oli suunatud peredele – nii väikestele, kui ka suurtele.

Idee oli tuua esile, tutvustada ja tutvuda harrastus-, seltsitegevuse ja vabatahtliku töö võimalustega Mikkeli piirkonnas.

MEK tähtsustab väga head koostööd ja ühistes projektides osalemist teiste ühingute, ettevõtete ja ametkondadega, Antud üritusel oli suurepärane võimalus esitleda oma Eestit tutvustavat tegevust nii teistele osalejatele kui külastajatele. Seeläbi õnnestus leida ka tuleviku perspektiivis uusi koostöö partnereid.

Kuna MEKi tegevus on suunatud kõigile, keda huvitab Eestimaa ja eesti kultuur, olenemata rahvusest, oli innustunuid laua ümber lausa parves. Igaühel olemas ju mingi kogemus, soov või seotus Eestiga. Jagasime teavet Eesti kohta, rääkisime reisidest, loodusest, kultuuri -ja spordi üritustest.

Tore oli Kalevi kommi pakkudes kuulda lastelt muljeid Eestit külastatud kaunitest kohtadest ja linnadest, mille nimed säraga silmis üksipulgi üles loetleti.

MEK-i esindajatena olid kohal Eva Bellen ja Günter Peedu.

 

Eva Bellen Mikkeli Eesti Keskus ry tegevjuht