21. Июл 2024

Eestlased Leedus – ikoonimaalija Rajalt

8. juunil toimus Eesti Suursaatkonnas Vilniuses Leedu Eestlaste Seltsi poolt korraldatud Mari-Liis Paaveri raamatu “Ikoonimaalija Rajalt – Pimen Sofronov” esitlus. Publikut oli rohkesti ja küsimusi raamatu autorile oli palju.

Baltimaade ikoonimaali kaks ülitähtsat keskust on olnud Eesti (Peipsi ääres) ja Vilnius. Ilma nende kahe keskuseta poleks 20. sajandi ikoonimaali siinmail olemas. Nende meistrite tööd levisid üle Euroopa, seda ka nõukogude ajal! Rääkimata Sofronovist, kes suutis Ameerikas mitmeid kirikuid täis maalida. 

Aga mis Sofronovi puhul on eestlastele alati liigutav – tema raugematu armastus ja igatsus oma-Eesti ja Peipsiääre vastu, kuhu ta igatses veel enne surma tagasi jõuda….On isegi paar tema maalitud pilti, imearmsad, mis kannavad tema igatsuse pitserit, kuid neid pilte peab oskama “lugeda”.

Liia Urman
Mari- Liis Paaver


Raamatu lühitutvustus

Mari-Liis Paaver. Ikoonimaalija Rajalt – Pimen Sofronov = Мари-Лийс Паавер. Иконописец из Рая: Пимен Софронов. Vilnius: UAB Petro ofsetas, 2020. – 184 lk. Raamat on rööptekst eesti ja vene keeles.

 Mida me teame Eesti ja laiemalt Baltimaade ühe kuulsaima ikoonimaalija kohta?

Kuigi Pimen Sofronovi (1898–1973) surmast on möödunud ligi pool sajandit, pole tema erakordset elulugu ja mitmekülgset loomingut põhjalikult käsitletud ega uuritud ning see on laiemale üldsusele Eestis teadmata. Viimase kolmekümne aasta jooksul on kultuurimälu ikoonimaalija Pimen Sofronovi osas puhuti elavnenud ja naasnud ta oma kodumaale, nagu ka paljudesse teistesse maadesse Euroopas, Ameerika Ühendriikides ja Kanadas, kuhu ta jättis osakese oma tööst.

Pimen Sofronov on üks kolmest kõige väljapaistvamast 20. sajandi ikoonikunstnikust Balti riikides oma õpetaja Gavriil Frolovi (elas ja töötas Lätis ja Eestis) ning Ivan Mihhailovi (Leedu) kõrval, kes mõjutas selle ala arengut siin ja niisamuti ka Euroopas ning  Ameerika Ühendriikides.

Raamat annab lühikese illustreeritud ülevaate ikoonimaalija Pimen Sofronovi elust ja üllatavalt mitmekesisest, laialipillatud loomingust oma aja ning erinevate riikide kultuurikontekstis.

 Mees Eestist, kes läks laia ilma …

Peipsi-äärsest Raja külast on loomerada alustanud mitu Eesti vene õigeusu vanausulist ikoonimaalijat, kes õppisid tuntud meistri Gavriil Frolovi juures. Hiljem viisid nad oma teadmisi ja oskusi kodukülast kaugemale, mõni isegi välismaale. Üks neist oli Pimen Sofronov – andekas G. Frolovi ikoonimaalikooli õpilane ja tema järgija.

Ta sündis 1898. aastal Tihedal, Liivimaa kubermangus. Alates 1928. aastast töötas Lätis, Prantsusmaal, Belgias, Tšehhoslovakkias, Jugoslaavias ja Itaalias. 1947. aastast elas ta oma viimasel kodumaal Ameerika Ühendriikides igatsedes naasmisest kodusesse Eestisse …

Sofronov sõna otseses mõttes pälvis rahvusvahelise kuulsuse ja säilitas oma elutööga iidse ikoonikunsti väärikuse. Selle olulise religioosse ja kultuurilise nähtuse juured viisid Peipsi äärde, Raja küla ikoonimaalikeskusesse ja kaugemalegi – sajandite sügavikku.

Pimen Sofronovi tähtsus on nii Euroopas kui ka Ameerika Ühendriikides ikoonimaalitraditsiooni säilitajana, rikastajana ja taaselustajana.