21. Июн 2024

Kuidas elad eestlane?

Küsitlus kevadel 2022. Turu Eesti Keskuse  projekt.

Küsitlusele saime 39 vastust, mis on väga hea tulemus.

Üle poole vastajatest on oma eluga rahul. Paljudele on siiski tekitanud olukord ärevust. Osa eestlastest on jäänud töötuks ja otsivad uusi võimalusi. Tuli välja ka konkreetne mure – juba pool palgast läheb üüri maksmisele. Ka elektri hinnatõus ja toidukaupade kallinemine tekitavad muret.

Koroonapiirangud ei ole 31% vastajatest elu muutnud. Siiski paljudele on see aeg olnud väga tüütu ja tekitanud stressi. 67% vastajatest igatsevad väga taas kokku saada sõprade ja tuttavatega nagu ennegi. 23% kardab siiski nakatuda koroona viirusesse.

Kuna küsitlus läks üle Soome eestlastele, saime teada, et 57% eestlastest kuulub kuskile Eesti Seltsi. Pooled vastajatest ootavad ühiseid väljasõite ja huvitavaid kohtumisi. Ka teatrietendused ja kontserdid said palju poolehoidu. Lastega pered soovivad aga tegevusi lastele.

Tugeva poolehoiu sai eestikeelse nõustamise vajalikkus. Lausa 70% vastajatest vastasid jaatavalt. 55% arvates on kõige lihtsam saada abi helistades. 30% on nõus ka kohale tulema.

Koroonaviirus on seoses suve ja päikesega hetkel taandumas. Nüüd on puhkenud sõda Ukrainas. Oli neid, kes soovivad abistada ukrainlasi ja vajadusel ka relva haarama. Paljud püüavad siiski sellele mitte mõelda ning elada edasi oma tavapärast elu. 21 % vastajatest vajavad hingelist tuge. Eestlaste suurim soov on siiski saada tagasi oma mugavustsooni, reisida vabalt ja veeta koos sõpradega lõbusalt aega.

 

Turu Eesti Keskus

Diagrammidega saab tutvuda siin: