19. Май 2024

Eesti Noored Rootsis suvepäevad

PRESSITEADE
15.08.2021 Stockholm, Rootsi

12.-15. augustil pidas noorteorganisatsioon Eesti Noored Rootsis oma suvepäevi läänerannikul ELA suvekodus Kärr Sämstadis. Sellel suvesündmusel peeti ka rahvaülikool teemal “30 aastat Eesti Vabariigi taasiseseisvumisest”. 

Eesti Noored Rootsis (ENR) suvepäevadel osales 18 noort vanuses 15 – 20-a. Neist kaks tulid Eestist. 12 noort tulid otse Metsakodus toimunud laste- ja noortelaagrist Suvekodu, kus nad olid töötanud 12 päeva juhina või olid veel viimast aastat kasvandikud. Stockholmist üle 500 km ja Göteborgist 120 km kaugusel asuvas ELA suvekodus olid pea kõik noored esimest korda. 

Suvepäevad andsid noortele võimaluse veeta koos neli suvepäeva, üksteist lähemalt tundma õppida, täiendada oma teadmisi eesti lähiajaloos ja kultuuris. Koos maaliti, tehti sporti, käidi saunas ja avastati läänerannikut. Väljasõit tehti kaunisse Smögenisse. Juhendajateks ja lektoriteks olid Hain Rebas, Aho Rebas ja Sirle Sööt. 

Rahvaülikooli korraldamise traditsioon pärineb aastast 1958. Kuni 1971. aastani peeti seda igal suvel kolm nädalat minister Heinrich Laretei juhtimisel ja Rootsi Eestlaste Liidu (REL) eelkäija Rootsi Eestlaste Esinduse korraldamisel Uppsala lähedal Gimo lossis,”  räägib REL esimees Sirle Sööt. “Rahvaülikooli peeti ka Metsakodus 1988-1991, siis juba koos noortega Eestist”, meenutab Aho Rebas, Rahvaülikooli juht aastal 1988. Rahvaülikooli peeti loomulikult eesti keeles.

Noorteorganisatsioon Eesti Noored Rootsis (ENR) loodi aastal 2019 enne Helsingis, Tartus ja Tallinnas toimunud XII ülemaailmseid eestlaste kultuuripäevi ESTO 2019. Pärast Eesti taasiseseisvumist oli üleriiklik noortetöö Rootsis hääbunud ja vajas uut jõudu.

“Kolme aastaga oleme saanud noorteorganisatsioonile Stockholmis jõu sisse. Üleriikliku noorte kontaktvõrgu jaoks on aga vaja just sedalaadi noorte kohtumisi nagu see siin. Ümarlaua arutelul leidsid kõik osalejad, et rahvaülikooli traditsiooni peaks just ENR edasi kandma ning kutsuma osalejaid ka teistest maadest,” rääkis Nora Sööt, ENR esimees.

Suvepäevadelt sõitsid osad noored otse Stockholmi eesti noorte oma jalgpallimeeskonnaga võistlustele. ENR FC jalgpallivõistkond loodi selle aasta kevadel. “See on hea võimalus oma eesti sõpradega koos sporti teha ja rääkida eesti keelt, ” räägib Kliment Jürisson, ENR FC juht. 

Rootsieesti noortel on head võimalused kohtumiste korraldamiseks oma kogukonnale kuuluvates vabaõhupiirkondades. ELA Kärr Sämstadis ja Koitjärve Göteborgi lähistel mahutavad 30-40, Metsakodu 70-80, Veskijärve Stockholmi lähedal ligi 30 inimest. “See on väga tähtis meie kinnisvarade jätkusuutlikkusele, et meie noored neid kasutavad,” leiab Aho Rebas, ELA suvekodu juhatuse esimees. 

Järgmine rahvaülikool on plaanis korraldada juba järgmisel aastal juunikuus, ilmselt ELA-s. 

Fotod leiab pildipangas SIIN

Teade avaldatud ka Sverigeesterna veebil 
https://sverigeesterna.se/2021/08/13/eesti-noored-rootsis-suvepaevad-rahvaulikooliga-ela-s/

SIRLE SÖÖT
Rootsi Eestlaste Liit
+46 72 519 04 80