27. Май 2024

Iga heli sinu iluks

22. juuni kuumal suveõhtul võttis Vanemuise seltsi meesansambli Wansel laiendatud koosseis ette väljasõidu Tartumaal Alatskivi lossi Tubina saali, et meenutada Kokora-kandist pärit üleilmselt tuntud heliloojat Eduard Tubinat. E. Tubin oli ka aastatel 1931-1935 toonase Vanemuise seltsi segakoori dirigent

Seltsi meesansambel Wansel koos dirigent Valli Ilvikuga olid ette valmistanud helilooja mälestuseks muusikaõhtu. Vaheldusrikas muusikaline eeskava vaheldus lõikude ettelugemisega E. Tubina kirjavahetusest erinevatele kultuuritegelastega.

Eeskava võeti kohaliku rahva poolt väga soojalt vastu. Tubina direktrissile Margit Kilterile sai seltsi poolt Tubina toa jaoks üle antud Vanemuise Seltsi ajaloo raamat ning erinevad meened.

Pärast kontserti istutati Alatsikivi lossiesisele haljasalale Tubina mälestuseks väikene viirpuu. Alatskivi surnuaial süütasime mälestusküünla Tubina perekonnaliikmete haudadel. Küünla panime ka Juhan Liivile ning Alatskivi Vabadussõja monumendi juurde.

Täname
Margit Kilter
SA Alatskivi loss
Eesti Kultuurkapital jt

Liina Miks
kontserdist osasaanu