21. Июн 2024

Sirvides mineviku lehekülgi

Selle aasta 14. juuni – juuniküüditamise ohvrite mälestuspäeval, peeti mitmetes kirikutes mälestus-jumalateenistusi.

Peterburi Jaani kirikus viidi samuti 13.juunil läbi nn kurbuse päevale pühendatud jumalateenistus. Oma palvetes meenutati inimesi, kes olid 1941.a. välja aetud oma kodudest ja kodumaadelt. Küüditamine ei puudutanud ju ainult Balti riike, vaid ka kõiki teisi NSVLi territooriumil elavaid rahvusi. Paljud asumisele saadetud surid.

Küüditatute mälestuspäevale pühendatud mälestusteenistusel Jaani kirikus olid kohal Baltimaade konsulid. Orelihelinal süüdati traagiliste sündmuste mälestuseks mälestusküünlad. Peeti liturgiat.

Tänapäeval toimub küüditatud rahvaste rehabiliteerimine. Ja see puudutab ka nende järeltulijaid, kes selle sündmuse tagajärjel elavad siiani laiali pillutatuna Venemaa avarustel.

Seda mineviku musta plekki peame alati meeles pidama.

A. Tšernjajev
Peterburg