21. Июл 2024

4. märtsil toimus EKSÜ tegevjuhi, juhatuse ning Pärnu- ning Viljandimaal tegutsevate liikmesseltside kohtumine. Kohtumisest võttis osa ka Eesti Saarte Kogu esindus, kes on EKSÜ koostööpartner. EKSÜ juhatus on alates viimasest sügisest läbi käinud kõik Eestimaal asuvad liikmesseltsid ja toonud liikmeid ühise laua taha.

Seekord kohtuti Pärnu Nooruse Majas, kus leiab aset ka 9. mail meie seltside iga-aastane kevadpidu.

Selliste kohtumiste kõige väärtuslikum osa on saada üksteisega lähemalt tuttavaks. Pärnu Rahvuskultuuri Selts Kajakas (Maie Kangur), Pärnu Lauluselts Leelo (Hilja Vainula, Marianne Kuldmaa), Mulkide Selts (Ene Saar) ning saarte naised (Riina Kaljulaid ning Svea Aavik) tutvustasid oma tegemisi. Meie seltsid on väga tublid ja neil on ees mitmeid olulisi piirkondlikke üritusi, millest nad sellel suvel osa võtavad. Saarte Kogu jaoks on aasta tippsündmus iga-aastane üldkogu, mis sellel aastal koguneb Kõinastul. Mulkide Selts tähistab sellel laupäeval oma 30. tegutsemisaastat. Leelo koor plaanib osa võtta Pärnu laulupidude 120. aasta tähistamisest. Juhatuse liige Iivi Zajedova kutsus seltse üles järgmisel aastal Tšehhi Eesti Klubi juubelipeost osa võtma.

Manõja Kultuuriselts hoiab saarele ainuomast pärandkultuuri. Seltsi hallata on ka kohalik muuseum. Jutuks tuli, et kogu saareline elulaad ja inimtegevus on muutunud kaitsmist väärivaks pärandkultuuriks, mis Euroopas on juba kadunud.

Tagasiteel külastas EKSÜ tegevjuht ka Viljandis tegutsevat Kultuuriseltsi KOIT, kelle suureks mureks on kultuuriloolise seltsimaja korda tegemine. Kirjutati just Koidu seltsimaja saalis laul “Koit”, ilma milleta ei alustata mitte ühtegi laulupidu. Hoone on ka Viljandi Ugala teatri sünnikodu. Õnneks sai hoone viimasel aastal endale uue katuse, kuid majas ei ole kütet ning ajalooline teatrisaal vajaks hädasti kapitaalremonti. Viljandis leidub mitmeid kollektiive, kes seltsimajad oma tegevust arendaksid, kuid praegu ei ole jõudu, et ruumid korda teha.

Kohtumise päeva kokkuvõtteks võib öelda, et meil on kasutamata potentsiaali ühistegevuse vallas. Sellised silmast silma kohtumised aga parandavad ning aktiviseerivad meie omavahelist suhtlust. Me tunneme üksteist paremini ning me teame ka, meie lähinaabruse seltsid teevad. Ühine teadmine võimaldab meil organisatsioonina otsida lisajõudu ning -võimalusi.

Kohtumiseni EKSÜ emakeelepäeval ning üldkogul Tallinnas!

Liina Miks

Kaanefotol: vasakult – Svea Aavik, Riina Kaljulaid, Hilja Vainula, Marianne Kuldmaa, Maie Kangur, Liina Miks, Ene Saar