18. Июл 2024

Kahe eesti seltsi arhiivid said kaante vahele

5.-11. septembrini külastas Eesti Kultuuriseltside Ühenduse tegevjuht Liina Miks koos Rahvusarhiivi arhivaari Lea Teedemaga Rahvuskaaslaste Programm raames Karjala Eesti Sõprusühingut Kolle ja Peterburi Eesti Kultuuriseltsi.

Mõlemad seltsid on Eesti Kultuuriseltside Ühenduse liikmed ning muu tegevuse kõrval kogunud dokumentaalset ja fotopärandit kohapealsete eestlaste elu ja tegevuse, sh ka hukatute ja represseeritute kohta.

Külaskäigu eesmärgiks oli Karjala eesti seltsi ja Peterburi eesti seltsi ajalugu ja tegevust kajastavatest kirjalikest allikatest ülevaate saamine, seltside nõustamine tegevuse dokumenteerimisel ja arhiivi korrastamisel ning laiemat huvi pakkuvate dokumentide kopeerimine ja võimalusel nende kättesaadavaks tegemine Rahvusarhiivi digiteeritud allikate kogus SAAGA.

Visiidi ajal tutvustati meile ka Karjala Vabariigi Rahvusarhiivi tööd. Kohtusime sealse direktori Aleksandr Morozoviga. Meie visiidi vastu tundis huvi ka kohalik karjalaste, vepslaste ja soomlaste meediakeskus, kus meile tutvustati nende tööd karjala ja teiste soome-ugri keelte õpetamisel ning populariseerimisel.  Kohalik soome keelne ajaleht tegi meie külaskäigust ka artikli ning nad tunnevad samuti huvi oma arhiivide säilitamise ja tutvustamise vastu.

Kahes eesti seltsis sai üles pildistatud sadu fotosid erinevatest dokumentidest, süvenetud seltsides leiduvatesse fotodesse ning ka videofilmidesse. Lisaks ülevaadatud materjalidele sai mõlemas seltsis jagatud ka arhiivide säilitamiseks vajalikke näpunäiteid

Visiidi ajal kohtusime mitme kohaliku eestlasega, kes tulid meilt nõu saama oma sugupuu uurimiseks või soovisid jagada meiega oma mälestusi elust Venemaal viimasel poolsajandil.

Hetkel tegelevad Eesti Rahvusarhiivi töötajad materjalide sorteerimise ja korrastamisega. Võimalust mööda ja omanikelt luba küsides avaldame tulevikus ka meie kodulehel sellest huvitavama ja väärtuslikuma osa.


Plaanime arhiivide korrastamise programmiga kindlasti jätkata, et jõuda kõikide meie liikmesseltsideni. On oluline, et väärtuslik kultuurilugu ei läheks kaduma 🙂  ning sellega oleks võimalik kõigil soovijatel tutvuda.

Liina Miks
EKSÜ tegevjuht

Kaanefotol: Liina Miks ja Jelena Rjabikova (Karjala seltsi juhataja) seismas Karjala Vabariigi arhiivi uksel

Kohalikus Karjala lehes ilmunud artikkel lk 14