2. Июн 2023

Videofilmid Suetuki eestlaste traditsioonidest

Jagame siinkohal meie lugejatega kaheosalist videofilmi Suetuki eestlastest ja nende jaanipäevade pidamise traditsioonist. Filmid on vene keeles.

Valminud suvel 2019