27. Май 2024

Suislepas esitleti trükisooja raamatut

10. novembril  võõrustasid Tarvastu kihelkonna mulk  Eino Lupp ja Mulkide Selts külalisi Suislepas värskelt taastatud tuulikus.

Eino Luppi  mälestuste põhjal  esitleti trükist Mulkide Seltsi poolt välja antud raamatut  „Suur Siberimaa – külm ja karm“.

Eino Lupp on sündinud  1932. aastal Mustla alevis ja seal esimesed viis eluaastat elanud.

Tema isa töötas pikka aega Suislepas  kohaliku valla sekretärina. 1941. aasta  juuniküüditamise käigus saadeti pere Eestist välja. Kodumaale naastes jätkas Eino Lupp õpingud Suislepa koolis, mille lõpetas 1950.  Eino Lupp on kandnud Suisleppa läbi aja oma südames. Ta ei ole säästnud aega ega vaeva kodukandi ajaloo uurimisel. Selle aastaid kestnud uurimistöö tulemused olidki kokku võetud tema esimeses raamatus “Suislepa vald muinasajast XX sajandi keskpaigani”, mis ilmus trükist  kodukandi rahva annetuste toel. Raamatu esitlus toimus 28. mail 2016. aastal  Suislepa koolimajas

Nüüd on jäädvustatud  ühe väärika mulgi mehe, Eino Lupi, kirja pandud mälestused Siberi- aegadest.

Raamatu esitlusel 10. novembril Suislepa tuulikus oli kohal 86-aastane autor, kes meenutas  Siberi aegu ja ütles tänusõnu neile, kes  raamatu valmimisele kaasa aitasid. Eestlaste lugudest Siberis on ilmunud  mitmeid raamatuid ja iga neist kannab omi tundeid ja mõtteid ning on seetõttu ka  kõik erinevad. Eino Lupp räägib oma raamatus muuhulgas ka eesti laste elust Siberi lastekodudes.

Nagu ikka raamatute esitlusel jagas autor autogramme  ning külalised ütlesid tänusõnu autorile meenutades varasemat koostööd ja kohtumisi.

Õdusa meeleolu lõi kohvilauas istumise kõrvale  Mulkide Seltsi  liige, pillimees Voldemar Nikolajev.

Mulkide Selts on oma  tegevuse ühe eesmärgina nimetanud mulkide ajaloo , väljapaistvate  riigi- ja kultuuritegelaste ning kultuuriloo tutvustamise.

Kuna Eino Luppi raamatul „Suur Siberimaa – külm ja karm“ käsikirjal oli nii ajaline kui ka kohaväärtus, siis said seltsi abil raamatuks  ja jõudsid lugejateni ühe väärika mulgi mehe eluloos Siberis veedetud lapsepõlve-aastad.

 

Ene Saar

Mulkide Seltsi vanem

Autor (vasakult neljas) koos Mulkide Seltsi liikmetega (Valve Luuka, Ene Saar, Malle Kurm-Oks, Eino Lupp, Meeta Meltsas