20. Июн 2024

November on Läti Eesti Seltsile olnud väga sündmusterohke

Läti Eesti Selts (LES) tähistas 10.novembril 2018.a Riia Eesti Majas piduliku koosviibimisega Läti Vabariigi  100. aastapäeva  ja   Läti Eesti Seltsi taasasutamise 30. aastapäeva. Kutsustud peokülaliste seas olid Eesti Vabariigi suursaadik Läti Vabariigis hr Arti Hilpus, Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) esimees, hr Aavo Reinfeldt, LES üks asutajatest ja esimene juhataja pr Leili Utno, pr Valli Ilvik, meie kauaaegne hea sõber Tartust, Vanemuise koorist. Õnnitlejate seas olid ka kaks härrasmeest 20.augusti klubist – Heldur Peterson Maaülikoolist, kes oma tervituskõnes meenutas, et oli 2004.aasta ESTO-päevade ajal Riias Akadeemilise Põllumeeste seltsi eesotsas. Samuti olid meid õnnitlema tulnud Valga linna kultuuri- ja huvialakeskuse juhataja Ülle Juht kaaslastega.

Aavo Reinfeldt, Toomas Kalda, Arti Hilpus

Mitmeid õnnitlejaid oli ka meie Riia sõprade seast – kõigepealt muidugi Riia Läti Seltsist, kellega meid seovad pikaaegsed sõprussidemed ning kelle hiljutistest 150.aastapäeva pidustustest oli meil au osa võtta.

Peo ajal avasime ka teksiilikunstnik Ülle Raadiku tööde näituse, mille korraldas ja tõi ka Riiga kohale meie ammune sõber, Eesti Tekstilikunstnike Liidu juhataja pr Kaire Tali. Näituse kohaletoimetamist toetas firma LuxExpress, mille eest LES väljendab oma tänu. Seejärel pakkus kuulamisrõõmu pereansambel Otepäält (rahvamuusikud).

Esines segakoor Leelo, klaveril paluti kaasa mängida Valli Ilvikul. Tänase Läti Eesti Seltsi kultuurijuht Pärja Svarpstina nimetas Vallit  koori ristiemaks. Pikaajalise abi eest kinkis Pärja kauni roosikimbu, maiustused ja fotod koori Eestis käikudest.

Valli Ilvikul tuli pidupäeval esindada mitut Eesti seltsi, ta andis  üle meened ja tänukirjad ning õnnitlused.  Õnnitlused saatsid Eesti Kultuuriseltside Ühendus, Forseliuse Selts, Esperanto Selts, Eesti Interlingvistika Selts, Eesti Straussi Ühing, Vanemuise Selts ning  koorid ja ansamblid.  20. Augusti Klubi ja Akadeemilise Põllumeeste Seltsi poolt tervitasid Heldur Peterson ja Tõnu Saarman. Häid sõnu laususid otepäälased, Valga Kultuurimaja direktor Ülle Juht jpt.

LES tänab ka EV suursaatkonda, eesotsas suursaadiku, hr Arti Hilpus’ega, meie piduliku sündmuse toetamise eest.


“Kalevipoja” täieliku teksti esmakordne tõlge läti keelde

Kirjastus “Neputns” korraldas 7.novembril “Kalevipoja” uue tõlke esitluse. Teksti täieliku tõlke (varasemad olid lühendatult tõlgitud)

on teinud luuletaja ja tõlkija Guntars Godinš. Esitlusel osalesid ja pöördusid tervituskõnedega kohalviibijate poole EV suursaadik, hr Arti Hilpus, Eesti kirjandusmuuseumi direktor Urmas Sutrop, kirjastuse “Neputns” juhataja Elgita Bērtiņa. Pikemalt rääkis “Kalevipojast”, selle saamisloost ja enda tööst täieliku teksti esmakordsel tõlkimisel läti keelde Guntars Godins.


Läti Vabariigi 100.aastapäeva, 18.novembri pärastlõunal viisid Läti Eesti Seltsi juhatuse liikmed lilli ja süütasid mälestusküünlad Riia äärelinnas, Juglas oleva, Vabadussõjas langenud eesti sõjameeste mälestuskivi juurde. Mälestuskivi on püstitatud kohale, kus 1919.aastal, 2.juulil toimus liitlaste nõudel vaherahu lepingu allakirjutamine Eesti väejuhatuse ja Landeswehri vahel, mis jõustus 3.juulil, lõpetades ühe Vabadussõja etapi, nn Landeswehri sõja.

ETV pühendas Läti Vabariigi 100 tähistamisele mitmeid saateid. Nii oli 18.novembril, LV aastapäeval, eetris Reet Linna “Prillitoosi” saade, mis oli lindistatud oktoobri lõpus, mil ETV võttegrupp käis külas LES liikmete, perekond Maire ja Leonid Alksnis’el, samuti oli mul võimalus rääkida mõnest Riia paigast. Järgmise päeva 19.novembri “Terevisioonis” oli samuti mitmeid lõike, kus Riia eestlased, LES juhatuse liige Aiva Plaucha, Riia Eesti kooli õpetaja, LES liige, tõlkija Ruuta Karma, samuti Veiko Spolitis, kelle ema Mare on LES liige, tutvustasid vaatajatele nii huvitavaid paiku Riias, kui valgustasid ka mitmeid Lätimaa elu tahke.

Toomas Kalda

LES juhataja

Läti Seltsi juubelipeost:

Videoülesvõtted  ja fotod Aavo Reinfeldtilt