20. Июн 2024

Könçi Şava küla pidas asutamise 155. aastapäeva

28. septembril toimus Kransodarkas (Könçi Şava) küla asutamise 155. aastapäeva tähistamine. Ürituse korraldasid Krimmi Eesti Selts, Aleksandrovka küla adminstratsioon ja Krimmi Rahvaste Sõpruse Maja.

Krasnodarka eestlaste asunduses elab praegu 35 eesti peret.
Pidu algas Eesti Tare külastamisega. Vaadata sai vana mööblit, olmeesemeid, fotosid, eesti rahvariideid, eestikeelseid raamatuid ja ajalehti. Seejärel asetati maja kõrval asuvale eestlaste mälestusmärgile lilled ja meenutati represseerituid.

Kontsertprogramm toimus küla kaupluse juures. Põhjus väga proosaline: Eesti Tares on katuse läbijooksmise tõttu elekter välja keeratud, mistõttu elektrit vajavaid üritusi seal korraldada ei saa.

Peo lõi lahti eestlaste tantsuansambel Rukkilill. Seejärel tegid etteaste Krasnodarka külamaja kolletiiv Pääsuke ja teised Krimmi loomingulised kollektiivid.

Toimus Leonhard Salmani raamatu «Эстонское поселение Кончи-Шавва» esitlus ja üleandmine Aleksandrovka kooli raamatukogule.

Peo lõpetas Kransodarkas elavate rahvaste köökide degusteerimine ja käsitöönäitus. Noorte jaoks oli öösel ilutulestik ja tants. Peopäev lõppes kell 2 öösel.

Ülevaate koostas ja fotod saatis

Olga Skriptsenko-Salman